Jump to content

सुन्दरकाण्ड

विकिपिडिया नं

सुंदरकाण्ड रामायण यागु छगु भाग (काण्ड) खः।

बाखं[सम्पादन]

थ्व काण्डय् हनुमान लंकाय् प्रस्थान याइ। सुरसा नं हनुमानयु परीक्षा काइ व वेकयात योग्य व सामर्थ्यवान खना आशीर्वाद बी। लंय् हनुमान नं किचः ज्वनिम्ह राक्षसनीयागु वध याइ व लंकिनी य् प्रहार याना लंका य् प्रवेश याइ। वेकलं विभीषण नापलाइ। हनुमान अशोकवाटिका य् थ्यंके बिले रावण नं सीता यात ख्याना च्वनि। रावण वने धुंका त्रिजटा नं सीता यात सान्तवना बी। एकान्त जुइ धुंका हनुमान नं सीता नापलाना वेकयात राम यु मुद्रिका बी। हनुमान नं अशोकवाटिका यागु विध्वंस याना रावणयु काय् अक्षय कुमार यागु वध याइ। मेघनाथनं हनुमान यात नागपाशय् चीना रावणयु सभाय् यंकी। रावणयु न्ह्येसयु लिसय् हनुमान नं थगु म्हसीका रामयु दूतयागु रूपे बी। रावण नं हनुमान यु न्ह्योपंने चीकंने थुना तगु काप चीना मी च्याका बी। थ्व मी नं हनुमान नं लंका] हे छ्वेका बी।

हनुमान सीता यात नापलाइ। सीता नं थगु चूड़ामणि] बिया वेकयात विदा याइ। वेक समुद्र पार लिहां वया सकल माक नापलाना, सकल नापं सुग्रीवयु थासे झाइ। हनुमान यु ज्या नं राम सिक्क प्रसन्न जुइ। राम माकतेगु सेना नापं समुद्रतटय् थ्येनि। अन विभीषण] नं रावणयात राम नाप बैर याये मज्युगु खं धाइ बिले रावण नं विभीषण यात अपमानित याना लंका नं पीथना छ्वै। विभीषण राम यु शरणय् वै व राम नं वेकयात लंकायागु जुजु घोषित याइ। राम नं समुद्रके लं बीत इनाप याना दि। इनाप मन्यंगुलिं राम तं चाइ। वेकयागु तं खना ग्याना समुद्र नं स्वयं वया राम यु इनाप धुंका नलनील द्वारा तां देकिगु उपाय धाइ।