सम्बत

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

सम्बत धागु दंयागु ल्याखं तेगु छगु प्रणाली खः। हलिमय् यक्व थासे यक्व कथं यागु सम्बततेगु छ्येलेज्या जुयाच्वंगु दु। हलिमय् छ्येलिगु सम्बततः थु कथलं दु:-