शिकागो स्टाइल पिज्जा

विकिपिडिया नं
शिकागो-स्टाइल पिज्जा
दीप दिश पिज्जाया छभि
Origin
उत्पत्तिया थाय् संयुक्त राज्य अमेरिका
क्षेत्र शिकागो
Details
प्रकार पिज्जा
मू इन्ग्रेडियन्ट पिज्जा छ्व चुं, तोमातो सस्, चीज

शिकागो स्टाइल पिज्जा छगू प्रकारया दीप-दिश पिज्जा ख गुकिया विकास शिकागो, अमेरिकाय् जुल। शिकागो स्टाइल पिज्जाया एजय् क्रस्ट ३ इञ्च तक्क तज्जायेफु, थ्व इन्ग्रेदियन्त स्वया भतिचा तज्जायेफु। थुकिया इन्ग्रेदियन्तय् यक्व चीज, चंकी ग्वलभेरा सस् आदि दइ। दीप दिश नापं थ्व नांया मेगु प्रकारया पिज्जा नं दु। शिकागोया यक्व पिज्जारियाय् थिन-क्रस्ट पिज्जा दयेकुसां शिकागो स्वया पिनय् धाःसा दीप-दिशयात शिकागो स्टाइल पिज्जा धाइगु या।

स्वयादिसँ[सम्पादन]