विशाखपट्टणम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला

विकिपिडिया नं
विशाखपट्नम् मण्डल
—  mandal  —
निर्देशाङ्क
देय् भारत
राज्य आन्ध्रप्रदेश
जिल्ला विशाखापत्तनम् जिल्ला
ई लागा IST (UTC+05:30)
जाःथाय् www.aponline.gov.in

विशाखपट्नम् मण्डल (तेलुगु: విశాఖపట్నం మండలం) भारतया आन्ध्रप्रदेश राज्यया विशाखापत्तनम् जिल्लाया छगु मण्डल ख।

भूगोल[सम्पादन]

  • पूर्व:
  • पश्चिम:
  • उत्तर:
  • दक्षिण:

भाषा[सम्पादन]

थ्व थासय् छ्यलिगु मू भाय् तेलुगु भाषा ख। तेलुगु बाहेक थन अंग्रेजी, हिन्दी आदि भाय् नं छ्येलिगु खने दु।

लिधंसा[सम्पादन]


पिनेया स्वापू[सम्पादन]

विशाखापत्तनम् जिल्लाया मण्डल

मुंचिंगि‌पुट्टु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पेदबयलु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | हुकुंपेट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | दुंबिरिगूड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | अरकुलोय मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | अनंतगिरि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | देवरापल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | चीदिकड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | माडुगुल मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पाडेरु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | गंगराजु माडुगुल मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | चिंतपल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | गूडें कॊत्तवीधि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | कोय्यूरु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | गोलुकोंड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | नातवरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | नर्सीपट्नं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | रोलुगुंट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | राविकमतं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | बुच्चय्यपेट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | चोडवरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | के.कोटपाडु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | सब्बवरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पेंदुर्ति मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | आनंदपुरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पद्मनाभं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | भीमुनिपट्नं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | विशाखपट्नं मंडलं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | विशाखपट्नम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | गाजुवाक मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पेदगंट्याड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | परवाड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | अनकापल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | मुनगपाक मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | कशिंकोट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | माकवरपालें मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | कोत्तऊरट्ल मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पायकरावुपेट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | नक्कपल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | शृंगरायवरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | एलमंचिलि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | रांबिल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | अच्चितापुरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला