Jump to content

विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा (प्रशान्त महासागर)

विकिपिडिया नं

तापमान[सम्पादन]

विस्तार[सम्पादन]

बहाव दिशा[सम्पादन]

बाहरी कड़िया[सम्पादन]


महासागरीय बाहा पृथ्वी
एन्तार्क्तिक महासागरया बाहा

अण्टार्कटिका प्रवाह | इरमिंजर धारा | उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा | एण्टीलीन धारा | कनारी धारा | गल्फ स्ट्रीम | दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा | नार्वे की धारा | पूर्वी ग्रीनलैण्ड धारा | फाकलैंण्ड धारा | बेंगुला धारा | ब्राजील धारा | रेनेल धारा | लेब्राडोर धारा | विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा |
प्रशान्त महासागरया बाहा
अण्टार्कटिका प्रवाह (प्रशान्त महासागर) | अलास्का की धारा | उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा (प्रशान्त महासागर) | एलनीनो धारा | ओखोटस्क धारा | कैलीफोर्निया की धारा | क्यूराइल जलधारा | क्यूरोशिवो की जलधारा | दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा (प्रशान्त महासागर) | पूर्वी आस्ट्रेलिया धारा | विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा (प्रशान्त महासागर) | सुशीमा धारा | हम्बोल्ट धारा |
हिन्द महासागरया बाहा
अगुलहास धारा | ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह | दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा | दक्षिणी हिन्द धारा | पश्चिमी आस्ट्रेलिया की धारा | मोजाम्बिक धारा | शीतकालीन मानसून प्रवाह