खँलाबँला:विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा (प्रशान्त महासागर)

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा (प्रशान्त महासागर) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम