Jump to content

विकिपिडिया खँलाबँला:इन्पुट व्यवस्था

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

हाम्रो देश नेपाल यो एउटा यस्तो देश होकी, मन र बन को अत्यिनै बिसाल देश हो यो हाम्रो नेपाल को मरभुमि.