Jump to content

विकिपिडिया:इन्पुट व्यवस्था

विकिपिडिया नं

नेपालभाषा विकिपिडियाय् छ्येलातःगु देवनागरी इन्पुट व्यवस्था क्वे बियातःगु दु। थ्व व्यवस्था कथं देवनागरीइ दूगु व नेपालभाषाय् मछ्येलिगु आखःतेत नं इन्पुट व्यवस्थाय् दुथ्यागु दु। थ्व व्यवस्थाया बारेय् बिचाः तयेत वा खँल्हाबल्हा यायेत थ्व पौया खँल्हाबल्हा पतिइ स्वापू तयादिसँ।