Jump to content

ल्याः

विकिपिडिया नं
साधारण वा प्राकृतिक ल्याः रञ्जना लिपिइ
गणितया अंक व्यवस्था
प्रारम्भिक

प्राकृतिक अंक
ऋणात्मक
इन्टिजर
र्‍यासनल अंक
इर्‍यासनल अंक
रियल अंक
काल्पनिक अंक
कम्प्लेक्स अंक
बीजगणितीय अंक
ट्रान्सेडेन्टल अंक

कम्प्लेक्स एक्स्टेन्सनस्

बाइकम्प्लेक्स अंक
हाइपरकम्प्लेक्स अंक
क्वाटरनियन
कोक्वाटरनियन
बाइक्वाटरनियन
अन्टोनियन
सेड्नियन
टेस्सेराइन
हाइपरअंक
सुपररियल अंक
हाइपररियल अंक
सर्रियल अंक

मेमेगु

नोमिनक अंक
स्प्लिट-कम्प्लेक्स अंक
सिरियल अंक
ट्रान्स्फाइनाइट अंक
अर्डिनल अंक
कार्डिनल अंक
प्राइम अंक
p-adic numbers
Constructible numbers
कम्प्युटेबल अंक
इन्टिजर सिक्वेन्स
गणितीय कन्स्ट्यान्ट
तधंगु अंक
π = 3.141592654…
e = 2.718281828…
i (काल्पनिक युनिट)
∞ (infinity)

ल्याः छगू गणितयागू साधन ख:। थ्व साधन ल्या:खाय् त: व नापतौमल याय् त: छ्यली। थौं कन्हय् ल्या:यात: झन अप्व: थपू याना च्वङ्गु दु। थ्व गणितय् छ्येलिगु दक्ले प्राथमिक विचाःय् छगु ख:। थौंया हलिमय् छ्येलिगु देसिमल अंकमालाया सिद्धान्त भारतय् विकास जुल। भारतीय अंक सिद्धान्तं दय्कुगु शुन्य (०)या छ्येलेज्यां मानवसभ्यताय् विशेष कथं गणित व संगणनशास्त्रय् क्रान्तिकारी हिउपा हःगु दु| ईया घःचानापं अंकया सिद्धान्तया विकास नं जुया वयाच्वंगु दु। प्राकृतिक ल्या जक्क मखुसें फुतिदुगु ल्या, र्यासनल अंक, इर्यासनल अंक, इन्टिजर थेंन्यागु अंकया विकासं मनुयात थ्व हलिम थुइत ग्वहालि याना च्वंगु दु।

नेवा: अङ्ग्रेजी ल्या:
साधारन (माथंल्याः) Natural १,२,३,४.....................
ग-साधारन Whole ०,१,२,३....................
ल्या: खाय् फू Rational थुकय् ल्या: थू किसिमं ज्वी-a/b गुकय् b≠०
ल्या: खाय् मफू Irational Rationalयू उल्टो
थाकू Complex थुकय् ल्या:यात: a,b,cवा मेमेगु आखलं थाय् काइ। गथेकि-a=१ b=२ जूसा,a+b=३

स्वयादिसँ[सम्पादन]