रेल

विकिपिडिया नं
American freight service

रेल धाःगु रेललं जुया जुइगु गसा ख। थन्यागु गसायात मनू व सामान छथासं मेथासय् यंकेत छ्यलिगु या।

स्वयादिसँ[सम्पादन]