रजनीकान्त

विकिपिडिया नं


रजनीकान्त

बूगुशिवाजी राव गायकवाड
(१९५०-१२-१२) १२ डिसेम्बर १९५० (उमेर Expression error: Unrecognized punctuation character "२".)
तत्कालीन बंगलूरु, मसुरु राज्य, भारत
(वर्तमान कर्नाटक, भारत)
थाय्‌बाय्‌चेन्नइ, तमिलनाडु, भारत
राष्ट्रियताभारत
ज्याTemplate:Flatlist
क्वथापासाLatha Rajinikanth (1981–present)
मचा
थःथितिsee Rajinikanth family tree

शिवाजीराव गायकवाड वा रजनीकान्त छम्ह भारतीय कलाकार ख।

रजनिकान्तया संकिपा[सम्पादन]

दँ संकिपा पात्र भाय् मेपिं कलाकार लिखँ
1975 अपूर्व्व रागङ्ङळ् पाण्ड्यन् तमिल भाषा कमलहासन्, जयसुधा, श्रीविद्या
1976 कथा संगम कन्नड कल्याण कुमार, सरोज देवि, आरति
अन्तुलेनि कथ मूर्त्ति तेलुगु भाषा जयप्रदा, श्रीप्रिया, कमलहासन
मूण्ट्रु मुटिच्च् प्रसाद् तमिल भाषा कमलहासन, श्रीदेवि
बालु जॆनु कन्नड रामगोपाल, गंगाधर, आरति
1977 अवर्गळ् ऱामनाथ् तमिल भाषा कमलहासन्, सुजात
काविक्कुयिल् तमिल भाषा शिवकुमार्, श्रीदेवि, फटाफट् जयलक्ष्मि
रघुपति राघव राजाऱां राजाऱाम तमिल भाषा सुमित्रा
चिलकम्म चॆप्पिण्टि काशि तेलुगु भाषा श्रीप्रिया, संगीता
भुवन ऒरु केळ्विक्कुऱि सम्पत्त तमिल भाषा शिवकुमार, सुमित्रा, जया
ऒन्तु प्रेमद कथॆ कन्नड अशोक्, शारदा
पतिनाऱु वयतिनिलॆ परट्टै तमिल भाषा कमलहासन्, श्रीदेवि
सहोदर सवाल् कन्नड विष्णुवर्धन्, द्वारकिष, कविता
आटु पुलि आट्टं रजिनि तमिल भाषा कमलहासन्, श्रीप्रिया, संगीता
गायत्रि राजरत्तिनं तमिल भाषा जयशङ्कर्, श्रीदेवि, राजसुलोचना
कुङ्कुम रक्षॆ कन्नड अशोक, मञ्जुळ विजयकुमार
आऱु पुष्पङ्ङळ् तमिल भाषा विजयकुमार, श्रीविद्या
तोळिऱेयि गाडिचिन्ति तेलुगु भाषा जयचित्रा, मुरळि मोहन
एमे कथ तेलुगु भाषा मुरळि मोहन, जयसुधा, श्रीप्रिया
गलाट्टे संसार कन्नड विष्णुवर्धन, मञ्जुळा
1978 शङ्कर् सलिं सैमण सैमण तमिल भाषा लता, विजयकुमार, मञ्जुळ विजयकुमार
किलाडि किट्टु श्रीकान्त कन्नड विष्णुवर्धन्, पद्मा खन्ना, कविता
अन्नडमुल सवाल्l तेलुगु भाषा कृष्णा, जयचित्रा, चन्द्रकला
आयिरं जन्मङ्ङळ् रमेष् तमिल भाषा लता, विजयकुमार, पद्मप्रिया
मात्तु तपड मग चन्द्रु कन्नड अनन्त नाग, शारद, आरति
मान्गुडि मैनर् तमिल भाषा श्रीप्रिया, विजयकुमार
भैरवि मूकय्यन् तमिल भाषा श्रीप्रिया, गीता
इळमै ऊञ्ञालाटुकिऱुतु मुरळि तमिल भाषा कमलहासन, श्रीप्रिया, जयचित्रा
चतुरंगं तमिल भाषा जयचित्रा, श्रीकान्त, पमीला
पावत्तिन् संबळं तमिल भाषा मुत्तुरामन्, पमील पाहां कलाकार
वानक्काट्टुकुऱिय कातलिये तमिल भाषा श्रीदेवि, जयचित्र
वयसु पिळिचिण्टि मुरळि तेलुगु भाषा कमलहासन्, श्रीप्रिय, जयचित्र
मुळ्ळुं मलरुं काळि तमिल भाषा शोभा, फटाफट् जयलक्ष्मि तमिल भाषा‌या सिरपा
इरैवन् कॊटुत्त वरं तमिल भाषा सुमित्रा, श्रीकान्त
तप्पिड ताळ देवु कन्नड कमलहासन, सरिता
तप्पु ताळङ्ङळ् देव तमिल भाषा कमलहासन, सरिता
अवळ् अप्पटि तान् Advertising Boss तमिल भाषा कमलहासन्, श्रीप्रिया, सरिता
ताय् मीटु सत्यं बाबु तमिल भाषा श्रीप्रिया, मोहन बाबु
ऎन् केळ्विक्क् ऎन्न बदल् तमिल भाषा श्रीप्रिया, विजयकुमार
जस्ऱ्ऱीस् गोपिनाथ् तमिल भाषा शिवाजि गणेशन्, कॆ. आर. विजय, सुमित्रा
प्रिय गणेश् तमिल भाषा श्रीदेवि, अंबरीष
1979 प्रिय गणेश् कन्नड श्रीदेवि, अंबरीष
कुप्पत्त् राज राज तमिल भाषा मञ्जुळ विजयकुमार, विजयकुमार
इद्दरु असाद्युले तेलुगु भाषा कृष्णा, जयप्रदा,
गीता, सॗकार् जानकि
तायिल्लामॆ नान् इल्लै राज तमिल भाषा कमलहासन्, श्रीदेवि पाहां पात्र
अलावुद्दीनुं अत्भुतविळक्कुं कमऱुद्दीन् मलयालम् कमलहासन्, श्रीप्रिया, जयभारति
निनैत्तालॆ इनिक्कुं दिलीप् तमिल भाषा कमलहासन्, जयप्रदा,
जयसुधा, गीता
अन्तमैन अनुभवं दिलीप् तेलुगु भाषा कमलहासन्, जयप्रदा,
जयसुधा, गीता
अलावुद्दीनुं अर्पुतविळक्कुं कमऱुद्दीन् तमिल भाषा कमलहासन्, श्रीप्रिया,
सावित्रि, जयभारति
धर्म्म युद्धं राज तमिल भाषा श्रीदेवि
नान् वाऴ वय्पेन् मैक्किळ् डिसूस तमिल भाषा शिवाजि गणेशन्, कॆ.आर्. विजय
टैगर् तेलुगु भाषा ऎन्.टि. रामऱावु, राध सलूज, सुभाषणि
आऱिलिरुन्त् अऱुपत् वरॆ सन्तानं तमिल भाषा चो रामस्वामि, फटाफट् जयलक्ष्मि
अण्णै ऒरु आलयं विजय् तमिल भाषा श्रीप्रिय , मोहन् बाबु, जयमालिनि
अम्म ऎवरिक्कैन अम्म विजय् तेलुगु भाषा मोहन् बाबु, श्रीप्रिय, जयमालिनि
1980 बिल्ल बिल्ल,
राज
तमिल भाषा श्रीप्रिय
नच्चत्तिरं तमिल भाषा श्रीप्रिय, मोहन् बाबु पाहां पात्र
ऱां ऱोबर्ट्ट् ऱहिं ऱां तेलुगु भाषा कृष्णा, चन्द्रमोहन्, श्रीदेवि
अन्पुक्क् नान् आटिमै गोपिनाथ् तमिल भाषा रति अग्निहोत्रि, सुजाता
काळि काळि तमिल भाषा विजयकुमार, सीमा
मायाद्रि कृष्णुडु कृष्णुडु तेलुगु भाषा श्रीधर, रति अग्निहोत्रि, सुजाता
नान् पोट्ट सवाल् तमिल भाषा ऱीना ऱोय
जोणि जोणि,
विद्यासागर्
तमिल भाषा श्रीदेवि, उण्णिमेरि
काळि काळि तेलुगु भाषा चिरञ्जीवि, सीमा
ऎल्लां उन् कैराशि तमिल भाषा सीमा, सरकार् जानकि
पॊल्लातवन् मनोहर् तमिल भाषा लक्ष्मि, श्रीप्रिया
मुरट्टु काळै काळियन् तमिल भाषा रति अग्निहोत्रि, सुमलता
1981 त्री राजशेखर् तमिल भाषा सुमन्, श्रीप्रिया, सॗकार् जानकि
कऴुगु राज तमिल भाषा रति अग्निहोत्रि, चो रामस्वामि,
सुमलता
तिल्लु मुळ्ळु इन्द्रन्
(चन्द्रन्)
तमिल भाषा माधवि, सॗकार् जानकि
गर्जनै डो.विजय् तमिल भाषा माधवि, गीता
गर्जनं डो.विजय् मलयाळं माधवि, गीता, बालन् कॆ. नायर्
नेट्रिकन् चक्रवर्त्ति,
सन्तोष्
तमिल भाषा सरिता, लक्ष्मि, मेनका, विजयशान्ति
गर्जन डो.विजय् कन्नड माधवि, गीता
रणुव वीरन् रघु तमिल भाषा चिरञ्जीवि, श्रीदेवि
1982 पोक्किरि राज राज, रमेश् तमिल भाषा श्रीदेवि, राधिका
तनिक्काट्ट् राज सूर्यप्रकाश् तमिल भाषा श्रीदेवि, श्रीप्रिया
रंग रंग तमिल भाषा राधिका, कॆ.आर्. विजय
अग्नि साक्षि तमिल भाषा शिवकुमार्, सरित पाहां पात्र
नन्ट्रि, मीण्टुं वरुक तमिल भाषा प्रताप् कॆ. पोत्तन् पाहां पात्र
पुतुक्कवितै आनन्द् तमिल भाषा सरित
ऎङ्कॆयॊ केट्ट कुऱल् कुमरन् तमिल भाषा अंबिक, राध, मीन
मूण्ट्रु मुखं अलक्स् पाण्ड्यन्,
अरुण,
जोण
तमिल भाषा राधिक, सिल्क्क् स्मित तमिल भाषाया सरकारी सिरपा
1983 पायुं पुलि भरणि तमिल भाषा राध, जय्शङ्कर्
तुटिक्कुं करङ्ङळ् गोपि तमिल भाषा राध, सुजात, जय्शङ्कर्
अन्ध कानून् विजय्कुमार् सिङ्ङ् हिन्दी अमिताब् बच्चन्, हेम मालिनि,
ऱीन ऱोय्, डानि डॆन्सोङ्प
ताय् वीट् राजु तमिल भाषा सुहासिनि, अनित राज्,
जय्शङ्कर्
सिवप्प् सूर्यन् विजय् तमिल भाषा राध, सरित
उऱुवङ्कळ् माऱालां तमिल भाषा वै. जि. महेन्द्रन्, शिवाजि गणेशन्,
कमलहासन्
पाहांपात्र
जीत् हमारि राजु हिन्दी राकेष् ऱोषन्, मदन् पुरि, अनित राज्,
अटुत्त वारिसु कण्णन् तमिल भाषा श्रीदेवि
तङ्क मकन् अरुण तमिल भाषा पूर्ण्णिम जयऱां
1984 मेरि अदालत्त् हिन्दी सीनत्त् अमन्, रूपिणि
नान् महान् अल्ल विश्वनाथ् तमिल भाषा राध, ऎं.ऎन्. नम्प्यार्,
चो रामस्वामि, सत्यराज्
तम्पिक्क् ऎन्त ऊरु बालु तमिल भाषा माधवि, सत्यराज्, सुलोचन
कै कॊटुक्कुं कै काळि मुत्तु तमिल भाषा रेवति
एते नासावल् तेलुगु भाषा राजबाबु, लक्ष्मिश्री, ऱीन ऱोय्
अन्पुळ्ळ रजनिकान्त् रजनिकान्त् तमिल भाषा अंबिक, मीन Cameo appearance
गंग्‌वा गंग्‌वा हिन्दी सरिक, सुरेष् ऒब्रोय्, शबान आस्मि
नल्लवनुक्कु नल्लवन् माणिक्कं तमिल भाषा राधिक, कार्त्तिक्क् मुत्तुरामन् तमिल भाषा फिल्मफेयर अवार्ड्
जोण जानि जनार्द्दन् जोण.ऎ. मॆन्डस्,
जनार्द्दन् बि. गुप्त,
जानि
हिन्दी रति अग्निहोत्रि, पूनं धिल्लो
1985 नान् सिगप्पु मनितन् विजय् तमिल भाषा सत्यराज्, अंबिक, कॆ. भाग्यराज्
महागुरु विजय्
(महा गुरु)
हिन्दी राकेष् ऱोषन्, मीनाक्षि शेषाद्रि
उन् कण्णिल् नीर् वऴिन्ताल् तमिल भाषा माधवि
वफादार् रंग हिन्दी पद्मिनि कोलापुरि
एक् सॗदागर् किषोर् हिन्दी शरत् सक्सेन, पूनं धिल्लन्
श्री राघवेन्द्र श्री राघवेन्द्र स्वामिकळ् तमिल भाषा लक्ष्मि, विष्णुवर्धन्,
सत्यराज्, मोहन्
बेवाफ रणवीर् हिन्दी राजेष् खन्न, टिन मुनिं,
मीनाक्षि शेषाद्रि, पद्मिनि कोलापुरि
गॆरॆफ्तार् इन्स्पॆक्टर् हुसैन् हिन्दी अमिताब् बच्चन्, कमलहासन्,
माधवि, पूनं धिल्लन्
पाहां पात्र
न्यायं मीरॆ चॆप्पाळि तेलुगु भाषा सुमन्, जयसुध पाहां पात्र
पठिक्कातवन् राज तमिल भाषा शिवाजि गणेशन्, अंबिक,
रम्य कृष्णन्
1986 मिस्ऱ्ऱर् भरत् भरत् तमिल भाषा सत्यराज्, अंबिक,
शारद
नान् अटिमै अल्लॆ विजय् तमिल भाषा श्रीदेवि, गिरीष् कर्णाट्
जीवन पोराट्टं तेलुगु भाषा शोभन् बाबु, शरत् बाबु, राधिक,
विजयशान्ति, उर्वशि
विटुतलै राज तमिल भाषा शिवाजि गणेशन्, विष्णुवर्धन्,
माधवि
भगवन् दाद भगवन् दाद हिन्दी राकेष् ऱोषन्, श्रीदेवि,
टिन मुनिं, ऋत्विक् ऱोषन्
अस्‌लि नक्‌लि बिर्जु उस्ताद् हिन्दी शत्रुघ्नन् सिन्‌ह, अनित राज्,
राधिक
दोस्ति दुश्‌मन् हिन्दी ऋषि कपूर्, जितेन्द्र, अं‌रीष् पुरि,
भानुप्रिय, किमि कत्कर्, पूनं धिल्लन्
मावीरन् राज तमिल भाषा सुजात, अंबिक संकिपाया निर्माता
1987 वेलैक्कारन् रघुपति तमिल भाषा अमल, कॆ.आर्. विजय, शरत् बाबु
इन्साफ् कोन् करेग अर्जुन् सिंग् हिन्दी धर्म्मेन्द्र, जयप्रद, माधवि, प्राण
डाक्कु हसीन मंगळ् सिंग् हिन्दी राकेष् ऱोषन्, जाक्कि ष्रोफ्,
सीनत्त् अमन्
ऊर्कावलन् कङ्केयन् तमिल भाषा राधिक, रघुवरन्
मनितन् राज तमिल भाषा ऱुबिनि, रघुवरन्, श्रीविद्य
उत्तर् दक्षिण हिन्दी जाक्कि ष्रोफ्, अनुपं खेर्, माधुरि दीक्षित्
मनतिल् ऒरुति वेण्टुं तमिल भाषा सुहासिनि, रमेष् अरविन्द् Special appearance
1988 तमाच विक्रं प्रताप् सिंग् हिन्दी जितेन्द्र, अनुपं खेर्, अमृत सिंग्,
भानुप्रिय
गुरु शिष्यन् गुर्हु तमिल भाषा प्रभु, गॗतमि, सीत
धर्म्मत्तिन् तलैवन् प्रॊफ. बालु,
शङ्कर्
तमिल भाषा प्रभु, खुश्‌बु,
सुहासिनि
ब्लड् स्ऱ्ऱोण श्यां साबु इंग्लीष् ब्रॆऱ्ऱ् स्ऱ्ऱिम्‌लि, अन्न निक्कोळास्
कॊटि पऱक्कतु ऎ.सि शिवगिरि तमिल भाषा अमल, सुजात
1989 राजाधि राज राज, चिन्नराशु तमिल भाषा राध, नदिय मॊय्तु
शिव शिव तमिल भाषा शोभन, रघुवरन्
राज चिन्न ऱोज राज तमिल भाषा गॗतमि, रघुवरन्
माप्पिळै आऱुमुखं तमिल भाषा अमला, श्रीविद्या, चिरञ्जीवि
गयिर् कानूनि असं खान् हिन्दी शशि कपूर्, गोविन्द, श्रीदेवि
भ्रष्टाचार् अब्‌दुळ् सत्तार् हिन्दी मिथुन् चक्रवर्त्ति, रेखा Special appearance
चाल्बाज जग्गु हिन्दी श्रीदेवि, सण्णि दॆयोळ्, अनुपम् खेर
1990 पणक्कारन् मुत्तु तमिल भाषा गॗतमि, विजयकुमार्
अतिशय पिऱवि बालु,
काळै
तमिल भाषा कनक, षीब, माधवि
1991 धर्म्मदुरै धर्म्मदुरै तमिल भाषा गॗतमि
हं कुमार् हिन्दी अमिताभ् बच्चन्, गोविन्द, किमि कत्क्कर्,
शिल्प्प शिरोद्क्कर्, दीपा साहि
फारिस्ते अर्जुन् सिङ्ङ् हिन्दी धर्म्मेन्द्र, श्रीदेवि, विनोद खन्ना,
जयप्रदा
खून् का कसम किषन्,
ऎ.सि यमदूत्
हिन्दी विनोद खन्ना, सञ्जय् दत्त,
डिम्पल कपाडिया
फूल् बने अंगारॆ रञ्जित सिंह हिन्दी रेखा, प्रेम चोपडा
नाट्टुक्क् ऒरु नल्लवन् बि. सुबाष् तमिल भाषा रविचन्द्रन्, अनन्त् नाग्,
जूहि चावला, खुश्‌बु
दळपति सूर्य तमिल भाषा मम्मूट्टि, अरविन्द् स्वामि,
शोभना, भानुप्रिया
1992 मन्नन् कृष्ण तमिल भाषा विजयशान्ति, खुश्‌बु
त्यागि शङ्कर्,
दाधु दयाल्
हिन्दी जयप्रद, प्रें चोप्र, शक्ति कपूर्
अण्णामलै अण्णामलै तमिल भाषा खुश्‌बु, शरत् बाबु, रेख
पाण्ड्यन् पाण्ड्यन् तमिल भाषा खुश्‌बु, जयसुध
1993 इन्सानियात् के देवता अन्वर् हिन्दी राज् कुमार्, विनोद् खन्न,
जयप्रद, मनीषा कोइराला
यॆजमान् कन्तवेलु वानवरायन् तमिल भाषा मीना, ऐश्वर्या
उऴैप्पाळि तमिऴरशन् तमिल भाषा ऱोज सॆल्‌वमणि, सुजाता, श्रीविद्या
वळ्ळि वीरय्यन् तमिल भाषा प्रिय रामन् Special appearance
1994 वीर मुत्तु वीरप्पन् तमिल भाषा मीन, ऱोज सॆल्‌वमणि
1995 बाष माणिक्क् बाष तमिल भाषा नग्म, रघुवरन्
पॆड्ड ऱायुडु पाप्पाऱायुडु तेलुगु भाषा मोहन् बाबु, सॗन्दर्य, भानुप्रिय Cameo appearance
आतङ्क् हि आतङ्क् मुन्न हिन्दी आमिर् खान्, जूहि चाव्‌ल, पूज बेदि
मुत्तु मुत्तु,
महाराज
तमिल भाषा मीन, शरत् बाबु, रघुवरन् तमिल भाषाया सिरपा
भाग्य देबता बंगाली भाषा मिथुन् चक्रवर्त्ति, सॗमित्र चाऱ्ऱर्जि
1997 अरुणाचलं अरुणाचलं,
वेदाचलं
तमिल भाषा सॗन्दर्य, रंभ,
अंबिक
1999 पटयप्प आऱु पटयप्पन् तमिल भाषा शिवाजि गणेशन्, सॗन्दर्य,
रम्य कृष्णन्, अब्बास्
तमिल भाषाया सिरपा
2000 बुलन्दि ताक्कूर् हिन्दी अनिल् कपूर्, रवीणा टण्टन्, रेखा Cameo appearance
2002 बाब बाब,
महावतार् बाबाजि
तमिल भाषा मनीष कॊय्‌राळ, सुजात,
आशिष् विद्यार्थि
2005 चन्द्रमुखि डो.शरवणन्,
वेट्टय्यन्
तमिल भाषा ज्योतिक, प्रभु,
नयन्तार, विनीत्, माळविक
तमिल भाषा संकिपा सिरपा
2007 शिवाजि शिवाजि अऱुमुखं तमिल भाषा श्रिय शरण, रघुवरन् तमिल भाषा‌ संकिपा सिरपा
जनप्रिय तारत्तिनुळ्ळ विजय् अवार्ड्
2008 कुसेलन् अशोक् कुमार् तमिल भाषा पशुपति, मीन, नयन्तार
कथानायकुडु तेलुगु भाषा जगपति बाबु, मीन,
नयन्तार, मंत मोहन्‌दास्
2010 ऎन्तिरन् डो.वसीगरन्,
चिट्टि बाबु
तमिल भाषा ऐश्वर्य ऱाय्, डानि डॆन्सोङ्प जनप्रिय तारत्तिनुळ्ळ विजय् अवार्ड्
विल्लनुळ्ळ विजय् अवार्ड्
2012 ऱाण तमिल भाषा दीपिका पदुकोण
हर तमिल भाषा