मेनिन्जाइटिस

विकिपिडिया नं
मेनिन्जाइटिस
"वर्गीकरण व पिनेयागु श्रोत"
ICD-10 G00.-G03.
ICD-9 320-322
DiseasesDB 22543
मेडलाइन प्लस 000680
ईमेडिसिन med/2613  emerg/309 emerg/390

मेनिन्जाइटिस धागु मेनिन्जेसतेगु इन्फ्लामेसन खः। थ्व ल्वेय् ब्याक्टेरिया वा भाइरस नं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडय् संक्रमण याइ।