मा आखः

विकिपिडिया नं

मा आखः धयागु थःथम्हं हे न्वंवाय्‌ ज्यूगु व न्वंवाय्‌तः छुं मेगु आखः या ग्वहालि मकाःसे न्वंवाय् ज्यूगु आखः खः। हरेक भाषाय् मा आखः पाइ।

देवनागरी[सम्पादन]

देवनागरीइ मा आखः यक्व रूपय् च्वः। हिन्दी भाषाखेँ भाषाय् मा आखः झिन्स्वङ्गू दु व इपिं खः-

अं अः

संस्कृत भाषाय् मा आखः झिन्न्हेगू दु व इपिं थू कथं दु।-

लृ
लॄ अँ अं अः

नेपाल भाषाय् नं यक्व हे थू कथं मा आखः छ्यलाच्वङ्गु दु एवं थुलि आखलं नेपाल भाषाय् मा आखः पूवनीमखु। अथे जूगु जुयाः नेपाल भाषाय् मा आखः थू कथं जुइ।-

अः आः लृ
लॄ अँ अं अय्‌ आय्‌ एय्‌

लातिन लिपि[सम्पादन]

लातिन लिपिइ मा आखः यक्व रूपय् च्वः। अङ्ग्रेजी भाषाय् मा आखः थू कथं दु:-

A E I O U
a e i o u
आइ यु

जर्मन भाषाय् मा आखः थू कथं दु।-

A E I O U Ä Ö Ü
a e i o u ä ö ü
एइ उइ