ई(मा आखः)

विकिपिडिया नं

धयागु देवनागरी लिपिया छगू मा आखः खः। नेपाल भाषाय्‌ थुकें खुक्वःगु मा आखःया थाय्‌ काः धाःसा मेमेगु देवनागरी च्वैगु भाषाय् प्यक्वःगु थाय् काः।

दसु[सम्पादन]

  • लचं