भारतयागू भाषात

विकिपिडिया नं

भारतया संविधानं २२ राष्‍ट्रीय भाषातेत मान्‍यता बियातगु दु गुकिलि हिन्‍दी संघया राजभाषा खः। थ्व अतिरिक्त ८४४ मेमेगु भाषा देय्‌या थी-थी थासय् छ्येलिगु या।

आपतं ल्हाइ[सम्पादन]

उकय् मधय् थुपिं आपतं ल्हाइ।:-

मेमेगु भाषा[सम्पादन]

मेमेगु भाषा थुपिं नं ख:।:-

 • कुइ
 • कोक्बोरोक्
 • मिसिङ्ग्
 • शबारा
 • खरिया
 • कोन्याक्
 • थाडो
 • हालबि
 • कोर्कु
 • माल्तो
 • गारो
 • मिज़ो
 • मुंडा
 • कार्बी
 • सौराष्ट्र
 • कोया
 • अंग्रेज़ी
 • कोंध
 • निशि
 • सेमा
 • किसान
 • आदि
 • राभा
 • तांगखुल
 • कोलामि
 • अंगामी
 • कोडगु
 • डोगरी
 • दिमासा
 • ल्होता
 • माओ
 • तिब्बती
 • कबुइ
 • फुम
 • गद्दी
 • पर्धान
 • पर्धि
 • चुराइ
 • सौरिया पाहारिया
 • कुल्लू
 • भट्टियालि
 • लद्दाखी
 • दुङ्ग्रा भील
 •  गरासिया
 • नोइरि

आपातं मल्हा:गु[सम्पादन]

थुपिं भाषात आपातं मल्हा::।:-

 • जौनसारी
 • भागा
 • आन्ध्
 • मारा
 • मवचि
 • बिश्नुप्रिया
 • दुरुवा
 • लोधी:
 • सराइकि
 • भाद्रवहि
 • मगर
 • बाल्टि
 • कोर्वा
 • महलि
 • राणा थारू
 • पनिया
 • बरेली
 • र्वाङ्
 • सांसी
 • कछारी
 • बाजिगर
 • अगारिया
 • कंजरी
 • मल पाहारिया
 • नागा
 • बोडो
 • हमार
 • ज्वाङ्ग
 • देसिया उड़िया
 • किनौरि
 • मोनिब
 • पाइते
 • ब्रज भाषा
 • बुक्सा
 • लेपचा
 • कुद्मलि
 • गोव्लि
 • कुरुम्भ जेनु
 • थारू
 • गदब
 • कार निकोबारी
 • कुर्चिया
 • छेंजु

स्वयादिसँ[सम्पादन]