ब्रह्मा

विकिपिडिया नं
ब्रह्मा
हालेबिदुइ ब्रह्माया मूर्ति।
हालेबिदुइ ब्रह्माया मूर्ति।
सृष्टिकर्ता यागु द्य
संस्कृत: ब्रह्मा
पाली: hi
तमिल: பிரம்மன்
स्वापू: देव (त्रिमूर्ति)
थाय्: सत्यलोक (ब्रह्मलोक)
Consort: सरस्वती
पर्वत: हें

ब्रह्मा छम्ह हिन्दू द्यः ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]