बुद्धचरित

विकिपिडिया नं

बुद्धचरित संस्कृत भासय् अश्वघोषं च्वयादीगु छगू महाकाव्य ख। थ्व महाकाव्यया रचना २गू शदीया पूर्वार्धय् जूगु ख।[१] थ्व महाकाव्यया २८पू सर्गय् न्हापांगु १४पू सर्ग जक्क संस्कृतय् ल्यनाच्वंगु दनि। १५पू निसें २८पू तक्कया सर्ग चिनिया व सँदेय्‌या भासय् धाःसा आः तक्क नं दनि।

सन् ४२०स धर्मक्षेमा[२]जुं थ्व महाकाव्ययात चिनिया भासय् भाय्‌हिलादिल। व ७गू वा ८गू शदीइ सँदेय्‌या भासय् भाय्‌हिला जुल। सँय् भासय् जूगु भाय्‌हिला संस्कृतया ग्रन्थनाप यक्व ज्वः। [३][४]

बुद्धचरितया सर्ग[सम्पादन]

बुद्धचरितया वर्तमानय् संस्कृतय् दूगु सर्ग थ्व कथं दु[५]-

 1. भगवत्प्रसूति
 2. अन्तःपुरविहार
 3. संवेगोत्पत्तिः
 4. स्त्रीविघातन
 5. अभिनिष्क्रमण
 6. छन्दकनिवर्तनम्
 7. तपोवनप्रवेशम्
 8. अंतःपुरविलाप
 9. कुमारान्वेषणम्
 10. श्रेणभिगमनम्
 11. कामविगर्हणम्
 12. आराडदर्शन
 13. मारविजय
 14. चतुर्दशसर्ग (नां मदूगु)

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

 1. Willemen, Charles, transl. (2009), Buddhacarita: In Praise of Buddha's Acts, Berkeley, Numata Center for Buddhist Translation and Research, p. XIII.
 2. University of Oslo, Thesaurus Literaturae Buddhicae: Buddhacarita Taisho Tripitaka T.192
 3. Sa dbaṇ bzaṇ po and Blo gros rgyal po, "Saṅs rgyas kyi spyod pa źes bya ba´i sñan dṅags chen po" (Tibetan translation of Buddhacarita), in Tg - bsTan ’gyur (Tibetan Buddhist canon of secondary literature), Derge edition, skyes rabs ge, 1b1-103b2.
 4. E.B. Cowell, trans. The Buddha Carita or the Life of the Buddha, Oxford, Clarendon 1894, reprint: New Delhi, 1977, p. X (introduction).
 5. बुद्धचरित