Jump to content

बाजं

विकिपिडिया नं

संगीत पिकाइगु यन्त्रयात बाजं धाइ।

बाजंतेगु धलः[सम्पादन]

 • कँय्‌पि
 • भुस्या
 • खिं व पर्कसन बाजं
  • क्वताः
  • खिं (क्वंचाखिं वा बागःखिं, द्यःखिं, मगखिं, लालाखिं वा मूगु खिं वा घःखिं, पँय्‌ताखिं आदि थीथी कथंया खिं दु) [१]
   • लालाखिं (वा मूगु खिं वा घःखिं) धाःगु मू खिं ख
   • द्यःखिं (मूगुबाजं) छगू मू बाजं (lead instrument) खः
   • मगःखिंयात खँय् भासय् मादल नं धाइगु या
   • क्वंचाखिं वा बागःखिं धाःगु छप्वाः जक्क म्हुतु दूगु खिं ख
   • पँय्‌ताखिं (वा पस्ताःखिं वा क्वताःखिं) धाःगु पँय्‌ता नापं थाइगु छगः बाजं, निगः बाजं पेपुकातःगु, निखें थायेज्युगु बाजं ख। {{नेशको))
  • ख्यालंबाजं
  • धिमय्
  • ड्रम
  • नगारा
  • पश्छिमा
  • पँय्‌ताःखिं
 • तार बाजं
 • फय्‌ बाजं

लिधंसा[सम्पादन]

 1. सफू: नेवार-नेपाली-अंग्रेजी शब्दकोश, पिथनामि: नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, निर्देशक: कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, सम्पादकः इश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य

स्वयादिसँ[सम्पादन]