गितार

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
गीतार
Bass-und-primgitarre.jpg
Classification String instrument (plucked, nylon stringed guitars usually played with fingerpicking, and steel-, etc. usually with a pick.)
हाय्किगु रेञ्ज
Range guitar.png
(a regularly tuned guitar)
स्वापू दूगु बाजं

गितार छगू कथंया बाजं ख। थ्व बाजंया उत्त्पति स्पेनय् जूगु ख। थ्व बाजंय् खुपु वा प्यपु तार दै गुकियात थी-थी हाकःय् तिया मेगु ल्हाया पतिनं थाइगु या।

स्वयादिसँ[सम्पादन]