नेवाः ज्याभः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

नेवाः ज्याभः थ्व कथं दु [१]-

अ वर्ण[सम्पादन]

क वर्ण[सम्पादन]

ख वर्ण[सम्पादन]

ग वर्ण[सम्पादन]

घ वर्ण[सम्पादन]

च वर्ण[सम्पादन]

छ वर्ण[सम्पादन]

ज वर्ण[सम्पादन]

त वर्ण[सम्पादन]

थ वर्ण[सम्पादन]

द वर्ण[सम्पादन]

ध वर्ण[सम्पादन]

न वर्ण[सम्पादन]


प वर्ण[सम्पादन]

फ वर्ण[सम्पादन]

ब वर्ण[सम्पादन]

भ वर्ण[सम्पादन]

म वर्ण[सम्पादन]


य वर्ण[सम्पादन]

ल वर्ण[सम्पादन]

व वर्ण[सम्पादन]

स वर्ण[सम्पादन]

ह वर्ण[सम्पादन]


लिधंसा[सम्पादन]

  1. सफू:झीगु लवःकवः, च्वमि:पन्ना‍रत्न महर्जन, पिकाकःआदिवासी ज्यापु संघ

स्वयादिसँ[सम्पादन]