Jump to content

नसात्वँसा

विकिपिडिया नं

नयेगु व त्वनिगु वस्तुयात नसात्वँसा (वा नसा जक्क) धाइ। छुं नं चीज नया प्राणीया म्हयात आहार ब्युसा अन्यागु वस्तुयात नसात्वँसा धाइ। नसा आपालं वनस्पति व पशुं कायेगु या। नसाय् कार्बोहाइद्रेत, दा, प्रोतिन, भितामिन, खनिज व लः दै। थन्यागु वस्तुयात प्राणीतेसं नया प्राणीतेगु कोषय् म्वायेत माःगु थी-थी ज्याया निंति छ्यलि। ऐतिहासिक रुपय् मनुतेसं सिकार व मुनेज्या वा बुंज्या याना नसा कायेगु याःसां आःवया आपाल मनुतेसं नसा नसा उद्योगं कायेगु या। उसाँय् मभिंकिगु नसायात कुफत धाइ।

थी-थी नसात्वँसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]