वाउँचा

विकिपिडिया नं
(Redirected from उंचः)
Jump to navigation Jump to search
ताजा Gotukola (Centella asiatica)
ताजा Swiss chard
ताजा water spinach
क्रिम्द पलः
स्तिम्द kale

बुंचः वा वाउँचा वा उंचः धाःगु हः दूगु स्वामा ख गुकियात तरकारीया रुपय् नयेछिं। गब्ले-गब्लें थुकिया दँ व कचा नं नयेछिनि। थन्यागु वांउचा वा बुंचः यक्व प्रकारया स्वामां नं वःसां थ्व सकलतयेत छगु हे प्रकारं दयेकेछिंगुलिं व अथे-अथे थें च्वनिगुलिं थुपिंत बुंचः वा वाउँचा धाइ।

करिब द्वछि प्रजातिया स्वामाया हः वाउँचाया रुपय् नइगु या। थन्याःगु यक्व स्वामात म्हो जक्क म्वाइगु चिहाकःया स्वामा दसु- क्वबि, तेत्युस, पलः, तुकं क्वबि आदि जुइगु या। सिमा वा सिं दूगु स्वांमाय् नयेछिंगु हः दूगु माय् Adansonia, Aralia, Moringa, Morus, व Toona मू प्रजाति ख।

भुसाया रुपय् छ्यलिगु यक्व बालीया हः नं मनुतयेसं नयेछिं। थन्यागु चीज धाःसा तर अनिकाल बिलय् जक्क नइगु या। थुकिया दसुया रुपय् alfalfa, clover, व यक्व घाँय्त, छ्वःबार्लेया हः आदि ला। थन्यागु माय् यक्व पौष्टिक तत्त्व दइगु जुसां थन्यागु माय् दूगु उच्च फाइबरया कारणं नइगु मया। थुकियात नसा संसोधन याना चुं दयेका, सुक्खा याना, वा क्यला जुस दयेका नयेछिं।

थीथी कथंया वाउँचा[सम्पादन]

  • अजःमू (Celery)
  • चसु
  • पलः
  • पाछाइ
  • मिचः

स्वयादिसँ[सम्पादन]