Jump to content

त्रान्सफर्मर

विकिपिडिया नं
Pole-mounted distribution transformer with center-tapped secondary winding used to provide "split-phase" power for residential and light commercial service, which in North America is typically rated 120/240 volt.[१][२]

त्रान्सफर्मर धाःगु छगू स्त्यातिक इलेक्त्रिकल भः ख गुकिलिं निगु सर्कितया दथुइ इन्दक्तिभ कप्लिंगं उर्जा प्रवाह याइ। प्राइमरी वाइन्दिङ्गय् पानाच्वनिगु करेन्तं त्रान्स्तर्मरया कोरय् थीथी म्याग्नेतिक फ्लक्स दयेकि व उकिलिं सेकेन्दरी वाइन्दिङ्गय् म्याग्नेतिक फ्लक्स दयेका उकिया इन्दक्सनं इलेक्त्रिक भोल्तेज दयेकी।

लिधंसा

[सम्पादन]
  1. Knowlton, A.E. (Ed.) (1949). Standard Handbook for Electrical Engineers, 8th, McGraw-Hill.
  2. Mack, James E. (2006), "Chapter 15 - Distribution Transformers", The Lineman's and Cableman's Handbook (11th ed.), New York: McGraw-Hill, pp. 15-1 to 15-22, ISBN 0071467890 

स्वयादिसँ

[सम्पादन]