Jump to content

तुकं

विकिपिडिया नं

तुकं धाःगु BrassicaSinapis जेनेराया थीथी स्वां प्रजाति ख। थुकिया पुयात मसलाया रुपय् व निनाः, लः, भिनेगार वा मेमेगु तितया मस्तर्द धाःगु कन्दिमेन्त नं दयेकी। थुकिया पुयात क्यला तु चिकं नं दयेकी व थुकिया हःयात नसाया कथं नयेगु नं या।

किपा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]