तेम्पोरल क्वँय्

विकिपिडिया नं
तेम्पोरल क्वँय् क्वँय्
क्रेनियल क्वें
फेसियल क्वें
ल्याटिन os temporale
Gray's subject #34 138
आर्टिकुलेसन अक्सिपिटल क्वें, परायटल क्वें, स्फेनोइड क्वें, म्यान्डिबलजाइगोम्याटिक क्वें  

टेम्पोरल क्वें स्कलया साइडय् व बेसय् दैगु क्वें ख। थ्व क्वें सेरेब्रमया टेम्पोरल लोबया ल्याटरल्ली दै। थ्व क्वें नं ख्वाया टेम्पल धाःगु थाय्‌यात तव बि।

भाग[सम्पादन]

थ्व क्वेंया ४गु भाग दु:

कम्पोजिसन[सम्पादन]

स्क्वामाया संरचना मेमेगु क्रेनियल क्वें थें हे च्वं। म्यास्टोइड भाग स्पोन्जी जु धाःसा पेट्रस भाग सेल्ला।

किपा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]