नेताःक्वँय्

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
नेताःक्वँय्
Gray164.png
मनुया क्वतलय् देपाः नेताःक्वँय्।
Gray995.png
वा व वाकुया साइद भ्यु (नेताःक्वँय् दथुइ खनेदु)
लातिन os zygomaticum, zygoma
Gray's p.164
TA Template:TA98
FMA FMA:52747
क्वँय्‌नाप स्वापू दूगु एनातोमिक खँग्वः

नेताःक्वँय् (Zygomatic bone) मनुया क्वतःया छज्वः क्वँय् ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]