ञङ्ङळ् जयिक्कुं ञङ्ङळ् भरिक्कुं (मलयालम संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
ञङ्ङळ् जयिक्कुं ञङ्ङळ् भरिक्कुं
भाषा मलयालम भाषा
पिहांवगु तिथि १९८५

ञङ्ङळ् जयिक्कुं ञङ्ङळ् भरिक्कुं (मलयालम भाषा:ഞങ്ങള് ജയിക്കും ഞങ്ങള് ഭരിക്കും) छगू मलयालम भाषाया संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८५य् पिहांवगु खः।

बाखँ[सम्पादन]

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्र[सम्पादन]

संकिपा देकिपिं[सम्पादन]

सिरपा[सम्पादन]

स्वया दिसँ[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापू[सम्पादन]

मलयालम विकिपिडिया

मलयालम संकिपा Film reel.svg
१९२८ - १९५० | १९५१ - १९६० |

१९६१ | १९६२ | १९६३ | १९६४ | १९६५ | १९६६ | १९६७ | १९६८ | १९६९ | १९७० | १९७१ | १९७२ | १९७३ | १९७४ | १९७५ | १९७६ | १९७७ | १९७८ | १९७९ | १९८० | १९८१ | १९८२ | १९८३ | १९८४ | १९८५ | १९८६ | १९८७ | १९८८ | १९८९ | १९९० | १९९१ | १९९२ | १९९३ | १९९४ | १९९५ | १९९६ | १९९७ | १९९८ | १९९९ | २००० |२००१ |२००२ | २००३ |२००४ |२००५ |२००६ |२००७ |२००८