Jump to content

जो जीता वही सिकन्दर (सन् १९९२या संकिपा)

विकिपिडिया नं
जो जीता वही सिकन्दर
भाषा उर्दू भाषा
पिहांवगु तिथि {{{पिहांवगु तिथि}}}

जो जीता वही सिकन्दर उर्दू भाषाया छगू नांजागु संकिपा खः। [२] थ्व संकिपा सन् १९९२य् पिहांवःगु खः।

बाखँ

[सम्पादन]

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्र

[सम्पादन]

संकिपा देकिपिं

[सम्पादन]

सिरपा

[सम्पादन]

स्वया दिसँ

[सम्पादन]

पिनेया स्वापू

[सम्पादन]


हिन्दी संकिपा
१९२८ - १९५० | १९५१ - १९६० |

१९६१ | १९६२ | १९६३ | १९६४ | १९६५ | १९६६ | १९६७ | १९६८ | १९६९ | १९७० | १९७१ | १९७२ | १९७३ | १९७४ | १९७५ | १९७६ | १९७७ | १९७८ | १९७९ | १९८० | १९८१ | १९८२ | १९८३ | १९८४ | १९८५ | १९८६ | १९८७ | १९८८ | १९८९ | १९९० | १९९१ | १९९२ | १९९३ | १९९४ | १९९५ | १९९६ | १९९७ | १९९८ | १९९९ | २००० |२००१ |२००२ | २००३ |२००४ |२००५ |२००६ |२००७ |२००८

  1. http://cbfcindia.gov.in/html/SearchDetails.aspx?mid=64402&Loc=Backlog
  2. http://cbfcindia.gov.in/html/SearchDetails.aspx?mid=64402&Loc=Backlog