Jump to content

छ्येलेमि खँलाबँला:榎~newwiki

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

लसकुस!

ज्वजलपा 榎~newwikiजु! विकिपिडियाय् छित लसकुस दु। छिगु योगदानया निंति सुभाय् देछाना च्वना । छिं थ्व थाय् यहेका दि व थ्व थासय् छिगु योगदान दया च्वनि धैगु भलसा जिं कया। छित ग्वहालि जुइफुगु छुं पौस क्वय् ब्वया तगु दु:

छिं बाँलाक्क सम्पादन यानादी‌ व छम्ह विकिपिडियामि जुइयादि धैगु भलसा कया! कृपा याना खँलाबँला पतिइ सम्पादन यानादीबिले (च्वसु पतिइ मखु) प्यंगु तिल्दे (~~~~) छ्यला हस्ताक्षर यानादिसँ। थुकिलिं छिगु छ्य्‌लामि नां व छिगु सम्पादनया तिथि थःमंतुं क्यनि व मेमेपिं छ्य्‌लामितेत ग्वाहालि याइ। छित ग्वहालि माःसा विकिपिडिया:न्ह्यसःय् स्वापू तयादिसँ, वा जिके , वा छिगु खँलाबँला पतिइ न्ह्येसः न्येना व पतिइ न्ह्येसः न्ह्य {{ग्वहालि}} चिं तयादिसँ। हानं छक, लसकुस!--Eukesh ०९:४८, ६ अक्टोबर २००७ (UTC)[reply]

Abt Classical Japanese[सम्पादन]

Hi there, I had created the page that you had requested days back here. I forgot to inform you abt that. However, still a lot of translation needs to be done in the page. Also, please feel free to enlist here and put up your requests in the same page or the discussion of the page. That way, it will be easier for anyone here to know about your requests. Best regards for the Classical Japanese Project! --Eukesh १४:५२, २३ अक्टोबर २००७ (UTC)[reply]

How do you pronounce Ise? Is it e-seh, ee-seh or aai-se or something else?--Eukesh १५:०१, २३ अक्टोबर २००७ (UTC)[reply]

Your account will be renamed[सम्पादन]

०३:५६, १८ मार्च २०१५ (UTC)

१०:०२, १९ अप्रिल २०१५ (UTC)