Jump to content

क्विक्-इ-मार्ट

विकिपिडिया नं

क्विक्-इ-मार्ट द सिम्प्सनस्यागु छगु पसः खः। थ्व पसले अपु च्वना बनेज्या याई। थ्व पसः थुवा छम्ह भारतीय मनु जुइ।

  द सिम्प्सनस्
पात्रपिं: होमर सिम्प्सन · मार्ज सिम्प्सन · बार्ट सिम्प्सन · लिजा सिम्प्सन · म्यागी सिम्प्सन · मेमेपिं पात्र
निर्माण: स: बिपिं कलाकारत: · च्वमित: · प्रसारण · सिरपा त:| · म्येत:
मीडिया रिलिजत: भाग त:| · द ट्रेसी वुलम्यान शो शर्टस् · मीडियात: · द सिम्प्सनस् संकिपा
सीजनत: · · · · · · · · · १० · ११ · १२ · १३ · १४ · १५ · १६ · १७ · १८ · १९
प्रकृति: न्ह्येथालिगु तव · बार्टनं हाकुपाटीले च्वैइगु ख्यालिखं · लिजायागु याक: स्याक्सोफोन · काउच ख्यालिखं · ह्यालोविन भागपिं · वैच्वनिगु ख्यालिखंत: · गेस्ट कलाकारत:
थायत: स्प्रींगफिल्ड · शेल्बीभिल् · क्यापिटल सिटी · ७४२ एभरग्रीन टेरेस
स्प्रींगफिल्ड एलेमेन्टरी स्कूल · स्प्रींगफिल्ड न्युक्लियर पावर प्लान्ट · मोअज् ट्याभर्न · क्विक्-इ-मार्ट · क्रस्टी बर्गर
प्रकाशणत: डिभिडि · डिभिडि सेट · भिडियो गेम · सिम्प्सनस् कमिक · बार्ट सिम्प्सन कमिक · मेमेगु प्रकाशणत:
मेमेगु: पोर्टल · न्हु खंग्वत: · बाहनत: · सामानत: · आविष्कार · डु द बार्टम्यान · होमरयागु ज्या · होमरयागु जीवनदछियागु म्हगस: