Jump to content

कुरु

विकिपिडिया नं

कुरु वेदकथं मनुयागु वंशजयाम्ह छम्ह हिन्दू पात्र खः। कुरु बुद्धकालीन महाजनपदय् छगू जनपद नं ख।

कुरु वंश[सम्पादन]

 
 
 
 
 
 
कुरुa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
गंगा
 
शान्तनुa
 
सत्यवति
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पराशर
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
भिष्म
 
 
 
चित्राङ्गद
 
 
 
अम्बिका
 
विचित्रवीर्य
 
अम्बालिका
 
 
 
व्यास
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
धृतराष्ट्रb
 
गान्धारी
 
शकुनी
 
 
 
 
Kunti
 
पाण्डुb
 
माद्री
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कर्णc
 
युधिष्ठिरd
 
भीमd
 
अर्जुनd
 
सुभद्रा
 
नकुलd
 
सहदेवd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दुर्योधनe
 
दुस्साला
 
दुशासन
 
(९८म्ह काय्)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अभिमन्यु
 
उत्तरा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
परिक्षित
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
जनमेजय

चिंतेगु ताःचा

  • मिजं: वचुगु घेरा
  • मिसा: ह्यांगु घेरा
  • पाण्डव: वांगु घेरा
  • कौरव: म्हासुगु घेरा

लिखँ

  • a: शान्तनु कुरुवंशया जुजु ख। वय्‌कः कुरु धाःम्ह पुर्खा स्वया छुं पुस्ता लिपायाम्ह जुजु ख। वय्‌कलं गंगानाप सत्यवति स्वया न्ह्यः इहिपा यानादिल।
  • b: पाण्डुधृतराष्ट्रयात व्यास ऋषिं नियोग पद्धतिं विचित्रवीर्यया देहावसान धुंका गर्भरोपन यानादीगु ख। धृतराष्ट्र, पाण्डु व विदुर धाःपिं व्यास व क्रमशः अम्बिका, अम्बालिका व दासीया काय् ख।
  • c: कर्णया जन्म कुन्तीया सूर्द्यःया अराधनां वय्‌कःया पाण्डुनाप इहिपा स्वया न्ह्यः जूगु ख।
  • d: युधिष्ठिर, भीमअर्जुनयात पाण्डुया काय्‌ धयातःसां वय्‌कःपिं कुन्तीया थीथी द्यःतेगु अराधनां बुपिं ख। नकुलसहदेव पाण्डु व माद्रीया काय् ख। वय्‌कः न्याम्हेसिया हे द्रौपदीनाप इहिपा जूगु ख।
  • e: दुर्योधन व वय्‌कःया सकल दाजुकिजा छकलं हे बूगु ख। वय्‌कःपिं पाण्डव ज्वः।

स्वयादिसँ[सम्पादन]