किंवदन्ति कथंया मगधया जुजुतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
पुराण वर्णन अनुसार मगध साम्राज्यया पलिश्ता बृहद्रथया पुत्र अर्ध-पौराणिक जुजु जरासन्ध नं याःगु ख। महाभारतया वर्णनानुसार जरासन्ध मगधया जुजु ज्याच्वन व थ्व जुजुं सकल भारतवर्ष शासन यानाच्वन। वायु पुराण अनुसार वय्‌कःया सन्तानतेसं मगधय् मेगु १००० दँ तक्क शासन यानाच्वन। थ्व च्वखँतेगु यथेष्ट ऐतिहासिक प्रमाण धाःसा मदु। अथेजुसां मगधया शासकतेगु नां हिन्दू धर्मग्रन्थ, बौद्ध धर्मग्रन्थ व जैनदेर धर्मग्रन्थय् थाय्‌थासय् च्वयातःगु दु। 

ऐतिहासिक रुपय् ५४३ ख्रिस्टपूर्व निसें ४९१ ख्रिस्टपूर्वतक्क जुजु बिम्बिसारया शासन मगधय् जुल। वय्‌कः हर्यङ्क राजवंशया जुजु ख। 

वायु पुराणय् बर्णित जुजुतेगु धलः [सम्पादन]

क्वसं वायु पुराण अनुसारया मगध राजवंशया जुजुतेगु धलः बियातःगु दु
मगध जुजुया समयकाल (बृहद्रथ राजवंश अथवा चन्द्रवंशी)
साम्राज्य राज शुरु (आधुनिक इतिहासबिद मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शेष (आधुनिक इतिहासबिद मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शुरु (आर्यभट्ट मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शेष (आर्यभट्ट मतानुसार)[स्रोत मागु]
बृहद्रथ ? ? ? ?
जरासन्ध १७६० ख्रिस्टपूर्ब १७१८ ख्रिस्टपूर्ब ? ?
सहदेब १७१८ ख्रिस्टपूर्ब १६७६ ख्रिस्टपूर्ब ? ?
सोमपी १६७६ ख्रिस्टपूर्ब १६१८ ख्रिस्टपूर्ब ३००९ ख्रिस्टपूर्ब २९५१ ख्रिस्टपूर्ब
श्रुतस्रबा १६१८ ख्रिस्टपूर्ब १५५१ ख्रिस्टपूर्ब २९५१ ख्रिस्टपूर्ब २८८४ ख्रिस्टपूर्ब
आय़ुताय़ुस १५५१ ख्रिस्टपूर्ब १५१५ ख्रिस्टपूर्ब २८८४ ख्रिस्टपूर्ब २८४८ ख्रिस्टपूर्ब
नीरमित्र १५१५ ख्रिस्टपूर्ब १४१५ ख्रिस्टपूर्ब २८४८ ख्रिस्टपूर्ब २७४८ ख्रिस्टपूर्ब
सूकशत्र १४१५ ख्रिस्टपूर्ब १४०७ ख्रिस्टपूर्ब २७४८ ख्रिस्टपूर्ब २७४० ख्रिस्टपूर्ब
बृहॎकर्मण १४०७ ख्रिस्टपूर्ब १३८४ ख्रिस्टपूर्ब २७४० ख्रिस्टपूर्ब २७१७ ख्रिस्टपूर्ब
सेनाजिॎ १३८४ ख्रिस्टपूर्ब १३६१ ख्रिस्टपूर्ब २७१७ ख्रिस्टपूर्ब २६९४ ख्रिस्टपूर्ब
श्रुतञ्जय़ १३६१ ख्रिस्टपूर्ब १३२१ ख्रिस्टपूर्ब २६९४ ख्रिस्टपूर्ब २६५४ ख्रिस्टपूर्ब
बिप्र १३२१ ख्रिस्टपूर्ब १२९६ ख्रिस्टपूर्ब २६५४ ख्रिस्टपूर्ब २६२९ ख्रिस्टपूर्ब
सूची १२९६ ख्रिस्टपूर्ब १२३८ ख्रिस्टपूर्ब २६२९ ख्रिस्टपूर्ब २५६१ ख्रिस्टपूर्ब
क्षेम्य १२३८ ख्रिस्टपूर्ब १२१० ख्रिस्टपूर्ब २५६१ ख्रिस्टपूर्ब २५३३ ख्रिस्टपूर्ब
सुब्रत १२१० ख्रिस्टपूर्ब ११५० ख्रिस्टपूर्ब २५३३ ख्रिस्टपूर्ब २४७३ ख्रिस्टपूर्ब
धर्म ११५० ख्रिस्टपूर्ब ११४५ ख्रिस्टपूर्ब २४७३ ख्रिस्टपूर्ब २४६८ ख्रिस्टपूर्ब
सुसुम ११४५ ख्रिस्टपूर्ब ११०७ ख्रिस्टपूर्ब २४६८ ख्रिस्टपूर्ब २४३० ख्रिस्टपूर्ब
दृधसेन ११०७ ख्रिस्टपूर्ब १०५९ ख्रिस्टपूर्ब २४३० ख्रिस्टपूर्ब २३८२ ख्रिस्टपूर्ब
सुमति १०५९ ख्रिस्टपूर्ब १०२६ ख्रिस्टपूर्ब २३८२ ख्रिस्टपूर्ब २३४९ ख्रिस्टपूर्ब
सुबल १०२६ ख्रिस्टपूर्ब १००४ ख्रिस्टपूर्ब २३४९ ख्रिस्टपूर्ब २३२७ ख्रिस्टपूर्ब
सुनित १००४ ख्रिस्टपूर्ब ९६४ ख्रिस्टपूर्ब २३२७ ख्रिस्टपूर्ब २२८७ ख्रिस्टपूर्ब
सत्यजिॎ ९६४ ख्रिस्टपूर्ब ८८४ ख्रिस्टपूर्ब २२८७ ख्रिस्टपूर्ब २२०७ ख्रिस्टपूर्ब
बिश्बजिॎ ८८४ ख्रिस्टपूर्ब ८४९ ख्रिस्टपूर्ब २२०७ ख्रिस्टपूर्ब २१७२ ख्रिस्टपूर्ब
रिपुञ्जय़ ८४९ ख्रिस्टपूर्ब ७९९ ख्रिस्टपूर्ब २१७२ ख्रिस्टपूर्ब २१२२ ख्रिस्टपूर्ब
मगध जुजुतेगु समयकाल (प्रद्योत राजवंश)
साम्राज्य राज शुरु (आधुनिक इतिहासबिद मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शेष (आधुनिक इतिहासबिद मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शुरु (आर्यभट्ट मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शेष (आर्यभट्ट मतानुसार)[स्रोत मागु]
प्रद्योत ७७९ ख्रिस्टपूर्ब ७७६ ख्रिस्टपूर्ब २१२२ ख्रिस्टपूर्ब २११९ ख्रिस्टपूर्ब
पालक ७७६ ख्रिस्टपूर्ब ७५२ ख्रिस्टपूर्ब २११९ ख्रिस्टपूर्ब २०८५ ख्रिस्टपूर्ब
बिशाखयूप ७५२ ख्रिस्टपूर्ब ७०२ ख्रिस्टपूर्ब २०८५ ख्रिस्टपूर्ब २०३५ ख्रिस्टपूर्ब
जनक ७०२ ख्रिस्टपूर्ब ६८१ ख्रिस्टपूर्ब २०३५ ख्रिस्टपूर्ब २०१४ ख्रिस्टपूर्ब
नन्दीबर्धन ६८१ ख्रिस्टपूर्ब ६६१ ख्रिस्टपूर्ब २०१४ ख्रिस्टपूर्ब १९९४ ख्रिस्टपूर्ब

मत्स्य पुराणय् वर्णित राजगण [सम्पादन]

मगध जुजुतेगु समयकाल (बृहद्रथ राजवंश)
साम्राज्य राजत्ब शुरु (आधुनिक इतिहासबिद मतानुसार)[स्रोत मागु] राजत्ब शेष (आधुनिक इतिहासबिद मतानुसार)[स्रोत मागु] राजत्ब शुरु (आर्यभट्ट मतानुसार)[स्रोत मागु] राजत्ब शेष (आर्यभट्ट मतानुसार)[स्रोत मागु]
बृहद्रथ ? ? ? ?
जरासन्ध १७६० ख्रिस्टपूर्ब १७१८ ख्रिस्टपूर्ब ? ?
सहदेब १७१८ ख्रिस्टपूर्ब १६७६ ख्रिस्टपूर्ब ? ?
सोमपी १६७६ ख्रिस्टपूर्ब १६१८ ख्रिस्टपूर्ब ३००९ ख्रिस्टपूर्ब २९५१ ख्रिस्टपूर्ब
श्रुतस्रबा १४९७ ख्रिस्टपूर्ब १४३३ ख्रिस्टपूर्ब २९५१ ख्रिस्टपूर्ब २८८४ ख्रिस्टपूर्ब
अप्रतीप १४३३ ख्रिस्टपूर्ब १४०७ ख्रिस्टपूर्ब २८८४ ख्रिस्टपूर्ब २८४८ ख्रिस्टपूर्ब
नीरमित्र १४०७ ख्रिस्टपूर्ब १३६७ ख्रिस्टपूर्ब २८४८ ख्रिस्टपूर्ब २७४८ ख्रिस्टपूर्ब
सूकशत्र १३६७ ख्रिस्टपूर्ब १३११ ख्रिस्टपूर्ब २७४८ ख्रिस्टपूर्ब २७४० ख्रिस्टपूर्ब
बृहॎसेन १३११ ख्रिस्टपूर्ब १२८८ ख्रिस्टपूर्ब २७४० ख्रिस्टपूर्ब २७१७ ख्रिस्टपूर्ब
सेनजिॎ १२८८ ख्रिस्टपूर्ब १२३८ ख्रिस्टपूर्ब २७१७ ख्रिस्टपूर्ब २६९४ ख्रिस्टपूर्ब
श्रुतञ्जय़ १२३८ ख्रिस्टपूर्ब ११९८ ख्रिस्टपूर्ब २६९४ ख्रिस्टपूर्ब २६५४ ख्रिस्टपूर्ब
बिधु ११९८ ख्रिस्टपूर्ब ११७० ख्रिस्टपूर्ब २६५४ ख्रिस्टपूर्ब २६२९ ख्रिस्टपूर्ब
सूची १२३४ ख्रिस्टपूर्ब ११७० ख्रिस्टपूर्ब २६२९ ख्रिस्टपूर्ब २५६१ ख्रिस्टपूर्ब
क्षेम्य ११७० ख्रिस्टपूर्ब ११४२ ख्रिस्टपूर्ब २५६१ ख्रिस्टपूर्ब २५३३ ख्रिस्टपूर्ब
सुब्रत ११४२ ख्रिस्टपूर्ब १०७८ ख्रिस्टपूर्ब २५३३ ख्रिस्टपूर्ब २४७३ ख्रिस्टपूर्ब
सुनेत्र १११३ ख्रिस्टपूर्ब १०७८ ख्रिस्टपूर्ब २४७३ ख्रिस्टपूर्ब २४६८ ख्रिस्टपूर्ब
निबृति १०७८ ख्रिस्टपूर्ब १०२० ख्रिस्टपूर्ब २४६८ ख्रिस्टपूर्ब २४३० ख्रिस्टपूर्ब
त्रिनेत्र १०२० ख्रिस्टपूर्ब ९९२ ख्रिस्टपूर्ब २४३० ख्रिस्टपूर्ब २३८२ ख्रिस्टपूर्ब
महॎसेन ९९२ ख्रिस्टपूर्ब ९४४ ख्रिस्टपूर्ब २३८२ ख्रिस्टपूर्ब २३४९ ख्रिस्टपूर्ब
नेत्र ९४४ ख्रिस्टपूर्ब ९१४ ख्रिस्टपूर्ब २३४९ ख्रिस्टपूर्ब २३२७ ख्रिस्टपूर्ब
अबल ९१४ ख्रिस्टपूर्ब ८८२ ख्रिस्टपूर्ब २३२७ ख्रिस्टपूर्ब २२८७ ख्रिस्टपूर्ब
रिपुञ्जय़ ८८२ ख्रिस्टपूर्ब ८३२ ख्रिस्टपूर्ब २१७२ ख्रिस्टपूर्ब २१२२ ख्रिस्टपूर्ब
मगध जुजुतेगु समयकाल (प्रद्योत राजबंश)
साम्राज्य राज शुरु (आधुनिक इतिहासबिद मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शेष (आधुनिक इतिहासबिद मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शुरु (आर्यभट्ट मतानुसार)[स्रोत मागु] राज शेष (आर्यभट्ट मतानुसार)[स्रोत मागु]
प्रद्योत ८३२ ख्रिस्टपूर्ब ८०९ ख्रिस्टपूर्ब २१२२ ख्रिस्टपूर्ब २११९ ख्रिस्टपूर्ब
पालक ८०९ ख्रिस्टपूर्ब ७८१ ख्रिस्टपूर्ब २११९ ख्रिस्टपूर्ब २०८५ ख्रिस्टपूर्ब
बिशाखयूप ७८१ ख्रिस्टपूर्ब ७२८ ख्रिस्टपूर्ब २०९४ ख्रिस्टपूर्ब २०४१ ख्रिस्टपूर्ब
सूर्य्यक ७०८ ख्रिस्टपूर्ब ६८७ ख्रिस्टपूर्ब २०४१ ख्रिस्टपूर्ब २०२० ख्रिस्टपूर्ब
नन्दीबर्धन ६८७ ख्रिस्टपूर्ब ६६७ ख्रिस्टपूर्ब २०२० ख्रिस्टपूर्ब २००० ख्रिस्टपूर्ब

स्वयादिसँ[सम्पादन]