काले

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

काले धयागु छगू यासु खः। खेँय्यातः तःछ्यानां चिकनय् लयेगु ज्या हे कालेगु खः। थ्व यासुया थिथि लु थथे दु:-

 • आः ई
  • जिं खेँय् काला
  • जिम्सं खेँय् काला
  • छं खेँय् काल
  • छिम्सं खेँय् काल
  • वं खेँय् काल
  • इमिसं खेँय् काल
  • छिसं खेँय् कालादिल
  • छिकपिंसं खेँय् कालादिल
  • वय्‌कलं खेँय् कालादिल
  • वय्‌कलपिंसं खेँय् कालादिल
  • छिकप्वलं खेँय् कालाबिज्यात
  • वसप्वलं खेँय् कालाबिज्यात