एककनिपात

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

एककनिपात त्रिपिटकया सुत्रपिटकया अङ्गुत्तरनिकायया छगू निपात ख।

वग्ग[सम्पादन]

थ्व निपातया वग्ग थ्व कथं दु [१]-

 • रूपादिवग्गो
 • नीवरणप्पहानवग्गो
 • अकम्मनियवग्गो
 • अदन्तवग्गो
 • पणिहितअच्छवग्गो
 • अच्छरासङ्घातवग्गो
 • वीरियारम्भादिवग्गो
 • कल्याणमित्तादिवग्गो
 • पमादादिवग्गो
 • दुतियपमादादिवग्गो
 • अधम्मवग्गो
 • अनापत्तिवग्गो
 • एकपुग्गलवग्गो
 • एतदग्गवग्गो
 • अट्ठानपाळि
 • एकधम्मपाळि
 • पसादकरधम्मवग्गो
 • अपरअच्छरासङ्घातवग्गो
 • कायगतासतिवग्गो
 • अमतवग्गो

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]