इराकया प्रशासनिक विभाजन

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

प्रशासनिक रुपय् इराक १८गु जिल्लाय् विभक्त दु। थ्व देय्‌या जिल्लात थ्व कथं दु-

बगदाद जिल्ला

सलाह अलदीन जिल्ला

दिआली जिल्ला

वासत जिल्ला

मिसां जिल्ला

अलबसरथ जिल्ला

ज़ी कार जिल्ला

अलमसनी जिल्ला

अलकादसीथ जिल्ला

१०बाबल जिल्ला

११करबला जिल्ला

१२अलनजफ़ जिल्ला

१३अलनबार जिल्ला

१४नीनोई जिल्ला

१५धुक जिल्ला

१६अरबील जिल्ला

१७करकोक जिल्ला

१८अलसलीमानीथ जिल्ला

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]