Jump to content

इन्तर्नल कम्बस्चन इञ्जिन

विकिपिडिया नं
Diagram of a cylinder as found in an overhead cam 4-stroke gasoline engine:
प्यंगु स्ट्रोक चक्र (वा अटो चक्र)
१. इन्टेक
२. कम्प्रेसन
३. पावर
४. एक्झस्ट

इइन्तर्नल कम्बस्चन इञ्जिन छगु कथंया क्वाजः इञ्जिन खः। थ्व इञ्जिनय् अक्सिदाइजर (प्रायः फय्) छ्येला इन्धनयात कम्बस्चन च्याम्बरय् छ्वयेकी। थथे छ्वगु इन्धनं फ्लुइद फ्लो सर्कित सनि। थ्व इन्जिन आपाल्ं मोटोराइज्द गसालय् छ्येलि। इन्तर्नन कम्बस्चन इञ्जिनय् थथे सीमित आयतन दूगु थलय् इन्धनयात छ्वयेकी बिलय् तःच्वःगु ताप व तच्वःगु चाप दूगु ग्यास दयावइ। थथे बुयावःगु तिबः थीथी इञ्जिनया थीथी कुचालय् घ्वायेगु ज्या यासें इञ्जिन संकि। थीथी इञ्जिन कथं पिस्तन इञ्जिनय् पिस्तन, ग्यास तर्बाइनय् तर्बाइन ब्लेद, वाङ्केल इञ्जिनय् रोतर र जेत इञ्जिनय् नोजल कुचा थ्व तिबःया लिच्वःया कथं सनि। थ्व कथं थ्व इञ्जिनं रसायनिक उर्जायात काइनेतिक उर्जाय् हिलाबि। थुकिया लिच्वः कथं इञ्जिन सनि। इञ्जिनया तौल व आकार म्हो जुइगुलिं चिग्वःगु व यांगु इञ्जिन माःगु थासय् इन्तर्नल कम्बस्चन इञ्जिनं इक्स्तर्नल कम्बस्चन इञ्जिनया थाय् काःगु दु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]