Jump to content

आलिपुर सदर महकुमा

विकिपिडिया नं
आलिपुर सदर महकुमा
—  महकुमा  —
'
Location of आलिपुर सदर महकुमा
in West Bengal and भारतम्
निर्देशाङ्क

22°32′21″N 88°19′38″E / 22.5391712°N 88.3272782°E / 22.5391712; 88.3272782

देय् भारत
क्षेत्र पश्चिमबङ्ग
राज्य West Bengal
विभाग प्रेसिडेन्सि बिभाग
जिल्ला दक्षिण २४ परगना
केन्द्र प्रदेश आलिपुर
तःधंगु नगर आलिपुर
नापंया नगर कलकाता
ई लागा IST (UTC+05:30)

आलिपुर सदर महकुमा पश्चिमबङ्गालया दक्षिण २४ परगना जिल्लाया सदर महकुमा ख। बजबज, पूजालिमहेशतला – थ्व स्वंगु पौरसभा व बिष्णुपुर-१, बिष्णुपुर-२, बजबज-१, बजबज-२ व ठाकुरपुकुर महेशतला – थ्व न्यागु ब्लक जाना आलिपुर सदर महकुमा गठित जूगु दु। थ्व न्यागुलि १०गु सेन्सस ताउन व ४५गु ग्राम पञ्चायत दु। महकुमारया सदर आलिपुर ख।

लागा

[सम्पादन]

बजबज, पूजालि व महेशतला पुरसभा त्वता आलिपुर सदर महकुमाय् १०गु सेन्सस ताउन व ४५गु ग्राम पञ्चायत अञ्चल दु। थ्व नगर व ग्रामाञ्चलय् बिष्णुपुर-१, बिष्णुपुर-२, बजबज-१, बजबज-२ व ठाकुरपुकुर महेशतला ब्लकया अन्तर्गतय् ला।[१] सेन्सस ताउनत थ्व कथं दु: बिष्णुपुर, कन्यानगर, आमतला, चक एनाय़ेतनगर, बलरामपुर, उत्तर राय़पुर, बिड़लापुर, चक काशीपुर, बोय़ालिछाता कालिकापुर[२]

प्रशासनिक बिभाजन

[सम्पादन]

बिष्णुपुर-१ ब्लक

[सम्पादन]

बिष्णुपुर-१ ब्लकया ग्रामाञ्चलया अन्तर्गतय् ११गु ग्राम पञ्चायत दु: आमगाछिय़ा, दक्षिण गौरीपुर चकधीर, कुलेरदाड़ि, रसखालि, आँधार मानिक, पानाकुय़ा, भाण्डारिय़ा कास्तेकुमारी, जुलपिय़ा, पश्चिम बिष्णुपुर, क्याओड़ाडाङा व पूर्ब बिष्णुपुर।[१] शहराञ्चलगुलि हल : बिष्णुपुरकन्यानगर[२] विष्णुपुर पुलिस स्तेसनं थ्व ब्लकयात सेवा बी।[३] थ्व ब्लकया सदर बिष्णुपुर ख।[४]

बिष्णुपुर-२ ब्लक

[सम्पादन]

बिष्णुपुर-२ ब्लकया ग्रामाञ्चलय् ११गु ग्राम पञ्चायत दु : बाखराहाट, कङ्गनबेड़िय़ा, पाथरबेड़िय़ा जय़चण्डीपुर, चक एनाय़ेतनगर, खागड़ामुड़ि, चण्डी, मौखालि, रामकृष्णपुर बोरहानपुर, गोबिन्दपुर कालीचरणपुर, नहजारि व पञ्चानन।[१] नगरय् आमतलाचक एनाय़ेतनगर ला।[२] थ्व ब्लक बिष्णुपुर थानाया सेवाक्षेत्र अन्तर्गतय् ला।[३] थनया सदरमुकाम बाखराहाट[४]

बजबज-१ ब्लक

[सम्पादन]

बजबज-१ ब्लकया ग्रामाञ्चलय् ६गु ग्राम पञ्चायत ला : बुटा, माय़ापुर, राजीबपुर, चिंड़िपोता, निश्चिन्तपुर व उत्तर राय़पुर।[१] शहराञ्चलय् बलरामपुर, उत्तर राय़पुरबिड़लापुर ला।[२] ब्लक बजबज थानाया सेवाक्षेत्र अन्तर्गतय् ला।[३] ब्लकया सदर पूर्ब निश्चिन्तपुर ख।[४]

बजबज-२ ब्लक

[सम्पादन]

बजबज-२ ब्लकया ग्रामाञ्चलय् ११गु ग्राम पञ्चायत ला : बुरुल, गजपोय़ालि, नस्करपुर, सातगाछिय़ा, चकमानिक, कामराबाद, उत्तर बाओय़ालि, दक्षिण बाओय़ालि, डोङ्गारिय़ा राय़पुर, काशीपुर, आलमपुर ओ राय़ना।[१] नगरय् चक काशीपुरबोय़ालि ला। ब्लक नादाखालि थानाया सेवाक्षेत्र अन्तर्गतय् ला।[३] सदर डोङ्गारिय़ा[४]

ठाकुरपुकुर महेशतला ब्लक

[सम्पादन]

ठाकुरपुकुर महेशतला ब्लकया ग्रामाञ्चलय् ६गु ग्राम पञ्चायत ला : आसुति-१, जोका-१, आसुति-२, जोका-२, चट्टा व रसपुञ्ज।[१] ब्लकया छगू जक्क शहराञ्चल छाता कालिकापुर ख।[२] ब्लक ठाकुरपुकुर, महेशतला व बिष्णुपुर थानाया सेवाक्षेत्र अन्तर्गतय् ला।[३] ब्लकया सदर बीरेन राय़ रोड (पूर्ब) ख[४]

ऐनविभागीय केन्द्रसमूह

[सम्पादन]

सीमाना पुनर्निर्धारण कमिटिं पश्चिम बङ्गालय् ऐनसभा (विधानसभा) सीमाना पुनर्निर्धारण यायेधुंका आलिपुर सदर महकुमाया वर्तमान क्षेत्र थ्व कथं दु[५]:

बिधानसभा केन्द्र

[सम्पादन]
केन्द्रया नां क्षेत्र
सातगाछिय़ा बिधानसभा केन्द्र बिष्णुपुर-२ ब्लक व बजबज-२ ब्लकया ७गु ग्राम पञ्चायत क्षेत्र, – बुरुल, चकमानिक, गजपोय़ालि, कामराबाद, नस्करपुर, रानिय़ा व सातगाछिय़ा
बजबज बिधानसभा केन्द्र बजबज-१ ब्लक व बजबज-२ ब्लकया ४ ग्राम पञ्चायत, बजबजपूजालि पुरसभा
बिष्णुपुर बिधानसभा केन्द्र (तफसिलि जातिर जन्य संरक्षित) बिष्णुपुर-१ ब्लक व ठाकुरपुकुर महेशतला ब्लकया असुति-१, असुति-२, चट्टा व रसपुञ्ज ग्राम पञ्चायत
कसबा बिधानसभा केन्द्र कलकाता पौरसंस्थाया ६६, ६७, ९१, ९२, १०७ व १०८ नं वार्द
यादबपुर बिधानसभा केन्द्र कलकाता पौरसंस्थाया ९६, ९९, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०९ व ११० नं वार्द
टालिगञ्ज बिधानसभा केन्द्र कलकाता पौरसंस्थाया ९४, ९५, ९७, ९८, १००, १११, ११२, ११३ व ११४ नं वार्द
बेहाला पश्चिम बिधानसभा केन्द्र कलकाता पौरसंस्थाया ११८, ११९, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१ व १३२ नं वार्द
बेहाला पूर्ब बिधानसभा केन्द्र कलकाता पौरसंस्थाया ११५, ११६, ११७, १२०, १२१, १२२, १२३ व १२४ नं वार्द व ठाकुरपुकुर महेशतला ब्लकया जोका-१ व जोका-२ ग्राम पञ्चायत
महेशतला बिधानसभा केन्द्र महेशतला पुरसभाया ८ व ११ निसें ३५ नं वार्द
मेटिय़ाबुरुज बिधानसभा केन्द्र कलकाता पौरसंस्थाया १३६, १३७, १३८, १३९, १४० व १४१ नं वार्द व महेशतला पुरसभाया १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९ व १० नं वार्द

लोकसभा केन्द्र

[सम्पादन]
केन्द्रया नां क्षेत्र
डाय़मन्ड हारबार लोकसभा केन्द्र सातगाछिय़ा, बिष्णुपुर, महेशतला, बजबज व मेटिय़ाबुरुज बिधानसभा केन्द्र
यादबपुर लोकसभा केन्द्र यादबपुर व टालिगञ्ज बिधानसभा केन्द्र
कलकाता दक्षिण लोकसभा केन्द्र कसबा, बेहाला पूर्ब व बेहाला पश्चिम बिधानसभा केन्द्र।

नांजापिं मनूत

[सम्पादन]

लिधंसा

[सम्पादन]
  1. १.० १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ Directory of District, Sub division, Panchayat Samiti/ Block and Gram Panchayats in West Bengal, March 2008. West Bengal. National Informatics Centre, India (2008-03-19). 2008-12-24 कथं।
  2. २.० २.१ २.२ २.३ २.४ District Wise List of Statutory Towns( Municipal Corporation,Municipality,Notified Area and Cantonment Board) , Census Towns and Outgrowths, West Bengal, 2001. Census of India, Directorate of Census Operations, West Bengal. 2008-12-24 कथं।
  3. ३.० ३.१ ३.२ ३.३ ३.४ List of Districts/C.D.Blocks/ Police Stations with Code No., Number of G.Ps and Number of Mouzas. Census of India, Directorate of Census Operations, West Bengal. 2008-12-24 कथं।
  4. ४.० ४.१ ४.२ ४.३ ४.४ Contact details of Block Development Officers. South 24 Parganas district. Panchayats and Rural Development Department, Government of West Bengal. 2008-12-27 कथं।
  5. Press Note, Delimitation Commission (PDF). Assembly Constituencies in West Bengal pp. p.12-14,24. Delimitation Commission. 2009-01-17 कथं।