आइकर

विकिपिडिया नं
सिंज्याय् छ्यलिगु आइकर

आइकर धाःगु ह्वः खनेत छ्यलिगु छता ज्याभः ख। थ्व ज्याभः आवश्यकता कथं चिधंगु निसें तःधंगु तक्क दयेफु। थ्व ज्याभः आपालं सिंज्या यायेबिलय् छ्यलिगु या।

स्वयादिसँ[सम्पादन]