आइकर

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
सिंज्याय् छ्यलिगु आइकर

आइकर धाःगु ह्वः खनेत छ्यलिगु छता ज्याभः ख। थ्व ज्याभः आवश्यकता कथं चिधंगु निसें तःधंगु तक्क दयेफु। थ्व ज्याभः आपालं सिंज्या यायेबिलय् छ्यलिगु या।

स्वयादिसँ[सम्पादन]