Jump to content

अल्कोहोल

विकिपिडिया नं
The hydroxyl (OH) functional group with bond angle, in a generic alcohol molecule
Ball-and-stick model of the hydroxyl (OH) functional group in an alcohol molecule. The three "R's" stand for carbon substituents or hydrogen atoms. This is the same as the space-filling model below

रसायन शास्त्रय् अल्कोहल धाःगु छता अर्ग्यानिक कम्पाउन्द ख गुकिलि हाइद्रक्सिल फङ्क्सनल ग्रुप (-OH) कार्बोन एतमय् स्वानाच्वनि। विशेषरुपय् थ्व कार्बोन सेन्तर स्याचुरेतेद जुयाच्वनि व स्वंगु मेगु एतमनाप छगू जक्क बोन्द दयेकातइ।[१]

छुं अल्कोहल[सम्पादन]

 केमिकल फर्मुला   IUPAC नां   साधारण नां 
मोनोहाइद्रिक अल्कोहल
CH3OH मिथानोल वुद अल्कोहल
C2H5OH इथानोल ग्रेन अल्कोहल
C3H7OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहोल रबिङ्ग अल्कोहोल
C4H9OH ब्युताइल अल्कोहोल ब्युतानोल
C5H11OH पेन्तानोल अमाइल अल्कोहल
C16H33OH हेक्जादेकान-1-ol सेताइल अल्कोहल
पोलिहाइद्रिक अल्कोहल
C2H4(OH)2 Ethane-1,2-diol इथाइलिन ग्लाइकोल
C3H6(OH)2 Propane-1,2-diol प्रोपाइलिन ग्लाइकोल
C3H5(OH)3 Propane-1,2,3-triol ग्लिसेरोल
C4H6(OH)4 Butane-1,2,3,4-tetraol इरिथ्रायल, थ्रेइतल
C5H7(OH)5 Pentane-1,2,3,4,5-pentol जाइलितल
C6H8(OH)6 Hexane-1,2,3,4,5,6-hexol म्यानितल, सर्बितल
C7H9(OH)7 Heptane-1,2,3,4,5,6,7-heptol भोलेमितल
अन्स्याचुरेतेद एलिफ्यातिक अल्कोहल
C3H5OH Prop-2-ene-1-ol एलिल अल्कोहल
C10H17OH 3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol जेरानियल
C3H3OH Prop-2-in-1-ol प्रोपागिल अल्कोहल
एलिसाइक्लिक अल्कोहल
C6H6(OH)6 Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol इनोसितल
C10H19OH 2 - (2-propyl)-5-methyl-cyclohexane-1-ol मेन्थल

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]