Jump to content

अर्केस्त्रा

विकिपिडिया नं
लन्दन सिम्फोनी अर्केस्त्रा

अर्केस्त्रा धाःगु इतालियन भासं बुयावःगु छगू खँग्वः ख गुकिया अर्थ, समकालीन परिपेक्षय्, बाजंतेगु तःधं मुना जुइ। पारम्परिक रुपय् थन्याःगु बाजंमुना पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत थाइगु याइ। परम्परागत रुपय् अर्केस्त्राय् तार बाजं (भायोलिन वा बेला, भायोला, चेलो]], दबल ब्यास), ली बाजं (brass), सिंफय् बाजं (woodwinds), थाइगु बाजं (percussion instruments) , किबोर्द बाजं आदि ला। अर्केस्त्रा खँग्वः इतालियन भासय् ग्रीक खँग्वः ὀρχήστρα (orchestra) जुया थ्यंगु ख। ग्रीक भासय् थ्व खँग्वःया अर्थ दबूया न्ह्यःनेसं लाःगु प्याखँ क्यनीगु भाग ख।

पूर्ण आकारया अर्केस्त्रायात सिम्फोनी अर्केस्त्रा वा फिल्हार्मोनिक अर्केस्त्रा धाइ। थन्याःगु अर्केस्त्राय् ७० म्ह निसें १०० म्ह स्वया अप्व बाजं थाइपिं संगीतकर्तात दयाच्वनि। पूर्ण आकार मदूगु अर्केस्त्रायात च्याम्बर अर्केस्त्रा (वा कन्सर्त अर्केस्त्रा) धाइ। १८गू व १९गू सदीइ समय नापं अर्केस्त्राया आकार परिमार्जित जुयावंगु खनेदु। अतः, पुलां संगीत, दसु बारोक वा शास्त्रीय अर्केस्त्राय् बाजं थाइपिनिगु ल्या म्हो जुइ धाःसा रोमान्तिक विधाय् अर्केस्त्राया आकार तःधं व बाजं थाइपिनिगु ल्या अप्व दयाच्वनि।

अर्केस्त्राया नेतृत्त्वयाइम्ह नायःयात कन्दक्तर धाइ। आपालं कन्दक्तरया ल्हातय् छहाकः कथि (कन्दक्तरया ब्यातन) दयाच्वनि।

बाजं[सम्पादन]

बारोक अर्केस्त्रा[सम्पादन]

सिंफय् बाजं (Woodwinds)
बांसुरी
Oboe
Bassoon
ली बाजं
Natural horn
Natural trumpet
थायेबाजं (Percussion)
तिम्पानि (Timpani) (दसु, हान्देलया मसिआ)

किबोर्द व मेमेगु कर्द-थाइगु बाजं
हार्प्सिकर्द
पाइप अर्ग्यान
ल्युत
Theorbo
तार बाजं
भायोलिन I (८~१०)
भायोलिन II (४~६)
भायोला (४~६)
भायोलोनचेलो (४~६)
दबल ब्यास (व/वा ब्यास violone वा मेमेगु low-pitched bowed strings) (२~४)

शास्त्रीय अर्केस्त्रा[सम्पादन]

सिंफय् बाजं (Woodwinds)
Western concert flute
Oboe
क्लारिनेत (Bb, C, or A)
Bassoon
ली बाजं
2 Natural horn
2 Natural trumpet
थायेबाजं (Percussion)
तिम्पानि (performed by one timpanist)

किबोर्द
हार्प्सिकर्द वा पाइप अर्ग्यान (१७५० निसें १७००या अन्त्य तक्क)
तारबाजं
१२ भायोलिन I
१० भायोलिन II
भायोला
Violoncello
दबल ब्यास

Early Romantic orchestra[सम्पादन]

सिंफय् बाजं (Woodwinds)
Piccolo
2 Western concert flute
2 Oboe
2 सोप्रानो क्लारिनेत
2 Bassoon
Contrabassoon
थायेबाजं (Percussion)
2 Timpani (played by one timpanist)
Snare drum
Bass drum
Cymbals
Triangle
Tambourine
Glockenspiel

ली बाजं
4 Natural or valved horns
2 Natural or valved trumpet
3 Trombone
Tuba
Strings
14 भायोलिन 1
12 भायोलिन 2
10 भायोला
8 Cello
6 Double basses
1 Harp

Late Romantic orchestra[सम्पादन]

सिंफय् बाजं (Woodwinds)
1–2 Piccolo
3–4 Western concert flute
3–4 Oboe, of which some may double on
(Cor anglais)
3–4 Clarinet in  B or A, of which some may double on
(1–2 E Clarinet; D Clarinet) and
(Bass clarinet)
3–4 Bassoon
Contrabassoon
ली बाजं
4–8 French, German, or Vienna horn (more rarely natural horn)
3–6 त्रम्पेत in F, C, B
3–4 त्रम्बोन
१–२ त्युबा
(0–4 वाग्नर त्युबा – 2 Tenors, 2 Bass, usually doubled by horn players)
किबोर्द
पियानो
सेलेस्ता
२ वा अप्व हार्प

Percussion
4 or more Timpani
स्नेर द्रम
ब्यास द्रम
Cymbals
Tam-tam
Triangle
त्याम्बोरिन
Glockenspiel
जाइलोफोन
त्याः गं (Tubular bells)
तार
१६ भायोलिन 1
१४ भायोलिन 2
१२ भायोला
१२ चेलो
१० दबल ब्यास

आधुनिक अर्केस्त्रा[सम्पादन]

सिंफय् बाजं (Woodwinds)
2–4 Western concert flute (1 doubling piccolo)
2–4 Oboes (1 doubling cor Anglais)
2–4 क्लारिनेत (1-2 doubling bass clarinet and/or E Clarinet)
2–4 Bassoons (1 doubling contrabassoon)
1 contrabassoon
(स्याक्सोफोन)
ली बाजं
4–8 German (usually double) horns in F/B (in France: French horn; in Vienna: Vienna horn)
3–6 Trumpet in B, C
3–6 Trombones (1–2 bass trombone)
1–2 त्युबा
(1 or more Baritone horn/euphonium)
(1 or more Wagner tuba)
Keyboards
1 पियानो
1 सेलेस्ता
(पाइप अर्ग्यान, छुं थासय्)
1–2 हार्प
तार
16 भायोलिन 1
14 भायोलिन 2
12 भायोला
10 Cello
8 दबल ब्यास

Percussion
4-5 Timpani (played by one timpanist)
Snare drum
Tenor drum
Bass drum
Cymbals
Tam-tam
Triangle
Wood block
Tambourine
Glockenspiel
जाइलोफोन (Xylophone)
Vibraphone
Tubular bells
Marimba
Drum kit (छुं थासय्)
Other percussion instruments, including ethnic or world music instruments specified by composers
Other
As required by the compositions in the program, various electric instrument or electronic instrument may be used in the orchestra. These performers are not typically permanent orchestra members. They are typically freelancers hired on contract for one or more concerts. Instruments may include:

स्वयादिसँ[सम्पादन]