Jump to content

अमेरिकन गथिक

विकिपिडिया नं
अमेरिकन गथिक (American Gothic)
Man and woman with stern expession stand side-by-side. The man holds a pitch fork.
कलाकार ग्रान्त वुद
दँ 1930
प्रकार विभरबोर्दय् चिकं किपा
आकार 74.3 cm × 62.4 cm ×  (29¼ in × 24½ in)
दूगु थाय् आर्त इन्स्तिच्युत अफ शिकागो

अमेरिकन गथिक किपामि ग्रान्त वुदया छगू किपा ख। वर्तमानय् अमेरिकन गथिक हाउस धकाः नांजाःगु छें खना वुदजुयात थ्व किपा दयेकीगु प्रेरणा दत। वय्‌कलं थ्व छें नापं वय्‌कःया बिचारय् छेँय् च्वनेमाःपिं मनूत ("the kind of people I fancied should live in that house.") बिचाः यासें थ्व किपा दयेकीगु निर्णय यानादिल। थ्व किपाय् छम्ह बुंज्यामि व वय्‌कःया म्ह्याय् क्यनातःगु दु। किपाय् बुंज्यामिया पात्र जुयादीम्ह मनू ग्रान्त वुदया देन्तिस्त खः धाःसा बुंज्यामिया म्ह्याय् वुदया केंहे ख। मिसां १९गू शदीया झलक बीतः कोलोनियल प्रिन्त एप्रन फिनातःगु दु धाःसा निम्हेसितं थःगु परम्परागत मिजं व मिसाया पात्रया रुपय् ब्वयातःगु दु। मिजंया ल्हातय् दूगु पिचफर्कं थाकूगु ज्या ब्वयातःगु दु धाःसा मिसाया ब्वहलय् दूगु स्वां ग्राहस्थ्य जीवनया चिं ख। थ्व किपा २०गू शदीया दकलय् नांजाःगु किपाय् छगू ख व अमेरिकी तजिलजिइ यक्व खनेदु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]