किपा

विकिपिडिया नं
च्वेया किपा फोतोग्राफी छ्य्‌ला कागु ख। क्वेया किपा चित्रकला कथं रेन्डरिङ यागु ख।
किपा

छुं छगू विषय नाप मेल नैगु कथं देकुगु उकियागु प्रतिलिपियात किपा धाइ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]