किपा

विकिपिडिया नं
च्वेया किपा फोतोग्राफी छ्य्‌ला कागु ख। क्वेया किपा चित्रकला कथं रेन्डरिङ यागु ख।
किपा
Faust bei der Arbeit.JPG

छुं छगू विषय नाप मेल नैगु कथं देकुगु उकियागु प्रतिलिपियात किपा धाइ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]