अब्राहम लिन्कन

विकिपिडिया नं
सन् १८६३ में अब्राहम लिन्कन

अब्राहम लिंकन(ई सं १८०९- ई सं १८६५) संयुक्त राज्य अमेरिकायागु १६औं राष्ट्रपति ख:| वेकयात अ मेरिकायागु दक्ले प्रभावशाली राष्ट्रपति व हलिमयागु हे दक्ले तधंम्ह नेता त दथुई छम्ह नं माने याई| वेकलं अ मेरिका नं दास प्रथा उन्मुलन याना दिल| दास प्रथायागु हे खं नं याना अमेरिकाले उत्तरी युनियनी व दक्षिणी कन्फेडरेटीयागु दथुई गृहयुद्ध नं जुल|वेकयात कट्टर दक्षिणयागु समर्थक जोह्न विल्किस बूथ नं स्याना बिल|