Template:विकिपिडिया भाय्

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व जाथाय् विकिपिडियाया नेपालभाषाय् च्वया तःगु संस्करण ख। नेपालभाषाया विकिपिडिया इन्क्युबेटरय् परिक्षणया रुपय् जुन ४, सन् २००६ निसें सञ्चालन जुल धाःसा आधिकारिक रुपय् अक्टोबर १, सन् २००६य् पलिस्था जुल। नेपालभाषाया विकिपिडियाय् आ तक्क ७२,३२२ च्वसुइ ज्या जुयाच्वँगु दु। मेमेगु हलिमसफूइ दक्ले तधंगु हलिमसफू क्वे बिया तगु दु:

चीन-सँदेय् भासिक कचाया मेमेगु भासय् विकिपिदिया :
नेपाःया थी-थी भासय् दूगु विकिपिदिया :