Jump to content

२ टोन

विकिपिडिया नं

२ टोन छगु कथंयागु पंक रक ख।

इतिहास[सम्पादन]

प्रभाव[सम्पादन]

२ टोनयु नांजागु पुचः/खल वा मेहालामि[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

स्वया दिसँ[सम्पादन]

रक संगीत | रक संगीत विधा

एबोरिजिनल रक - अल्टर्नेटिभ रक - एनाटोलियन रक - एरिना रक - आर्ट रक - ब्लुज-रक - बूग्यालू - ब्रीटिश इन्भेजन - सिकानो रक - कृस्चियन रक - कन्ट्री रक - डेट्रोइट रक - फोल्क रक - ग्यारेज रक - ग्ल्याम रक - हार्ड रक - हार्टल्यान्ड रक - हेभी मेटल संगीत - इन्स्ट्रुमेन्टल रक - ज्याम ब्यान्ड - ज्याङ्गल पप - क्रौटरक - ल्याटिनो रक - मर्से साउन्ड - नेवा रक - पियानो रक - पोस्ट-रक - पावर पप - प्रोग्रेसिभ रक - साइकेडेलिक रक - पब रक (औस्त्रलिअ) - पब रक (उक्) - पंक रक - पुन्टा रक - राग रक - रकयाबिल्ली - रक एन्ड रोल - साम्बा-रक - सफ्ट रक - साउथर्न रक - स्टोनर रक - सर्फ रक - सुफी रक - स्वाम्प रक - सिम्फोनिक रक

पंक रक
२ टोन - एनार्को-पंक - एन्टि-फोल्क - आर्ट पंक - केल्टिक पंक - कृस्चियन पंक - काउपंक - क्रस्ट पंक - डान्स-पंक - डेथकन्ट्री - डेथ पप - डेथरक - डिजिटल हार्डकोर - एलेक्ट्रो रक - एमो - फल्क पंक - गेलिक पंक - ग्यारेज पंक - ग्ल्याम् पंक - गथ्याबिल्ली - हार्डकोर पंक - पोस्ट-हार्डकोर - हरर् पंक - ज्याज पंक - मोड् रेभाइभल - नाजी पंक - न्यु वेभ संगीत - नो वेभ - नोइज पंक - ओइ! - पप पंक - पोस्ट-पंक - प्रोटोपंक - साइकोबिल्ली - पंक ब्लुज - पंक प्याथेटिक - कुइरकोर - रायोट गर्ल - रक अगेन्स्ट कम्युनिजम - स्कम पंक - स्का पंक - स्केट पंक - स्ट्रेट एज - स्ट्रीटपंक - सिन्थपंक - टक्वाकोर
मेमेगु
डी आइ वै एथिक - पंक संगीतयागु न्ह्यनेयापिं - फस्त वेभ पंक संगीतकार - सेकेण्ड वेभ पंक संगीतकार - पंक सबकल्चर - पंक संकिपात: - पंक फेसन - पंक विचारधारा - पंक भिजुवल आर्ट - पंक प्याखं - पंक साहित्य -पंक जिन