Jump to content

होलोकस्टय् यहुदीपिन्त ग्वहालि यापिङ्गु धलः

विकिपिडिया नं
होलोकस्ट
न्हापायागु तत्वत:
नाजी जर्मनीयागु जातीय नीति · नाजी युजेनिक्स · नुरेम्बर्ग विधानत: · टी-४ युथेनेसियाअ ज्याझ्व · नाजी कन्सन्ट्रेसन क्याम्प (नाजी कन्सन्ट्रेसन क्याम्पयागु सुची)
यहुदीतेगु विश्व युद्ध २ यागु ईतिहास
नाजी जर्मनीले यहुदी
होलोकस्टयागु नरसंहार
कृस्टलनाश्ट् · एयासी नरसंहार · जेद्वाब्न नरसंहार · ल्वोव नरसंहार व होलोकस्ट · लिजनेरतेगु प्रतिकार व बुचारेस्ट नरसंहार
१९३९-१९४४ले कब्जायनातगु युरोपयागु गेट्टोत:
वारस: गेट्टो · लोड्ज गेट्टो · ल्वोव गेट्टो · क्राको गेट्टो · थेरेसाइन्स्टाट कन्सन्ट्रेसन क्याम्प · कोभ्नो गेट्टो
आइन्सात्ज्ग्रुपेन्
बाबि यार · रुम्बुला · पानेरियाइ · ओडेसा नरसंहार
अन्तिम हल
वानसी कन्फरेन्स · अपरेसन रीनहार्ड
स्याइगु क्याम्प
केल्म्नो स्याइगु क्याम्प · बेल्जेक · सोबिबोर · माज्डानेक · ट्रेब्लिन्का · अश्विज
यहुदी प्रतिकार ज्याखं
यहुदी पार्टिसान
गेट्टो प्रतिकार: वारस: गेट्टो प्रतिकार
विश्व युद्ध २ यागु अन्त्य
होलोकस्ट डेथ मार्च · बेरिहा · शेरित हा-प्लेटा
मेमेपिं पीडितपिं
जेनेरलप्लान ओस्ट · विश्वयुद्ध २ ले पोल्याण्डये जुगु अत्याचार · उस्टासे · पोरास्मस् · नाजी जर्मनीले समलिंगि · नाजी जर्मनीले येहोवानयागु विट्नेस
सम्बन्धित पक्ष
नाजी जर्मनी
एडोल्फ हिटलर · एडोल्फ आइशम्यान · रीनहार्ड हेदृश् · हीनृश हिमलर · शुट्ज्स्टाफ · गेस्टापो · स्टर्माब्टील्याअंग
विश्व युद्ध २ले गैह्र-जर्मन नाजी समर्थक
परिणाम
नुरेमबर्ग ट्रायल · अनाजीकरण
म्वापिं, पीडित व ग्वालियाईपिं
होलोकस्ट म्वापिनिगु सुची · होलोकस्ट पीडितपिनिगु सुची · होलोकस्टे यहुदीपिन्त ग्वालि यापिनिगु सुची
स्रोत
द डिस्ट्रक्सन अफ युरोपियन जीउज्(युरोपेली यहुदीतेगु नाश)
फेजेस् अफ होलोकस्ट(होलोकस्टयागु चरणत:)
फंक्सनलिजम भर्सस इन्टेन्सनलिजम(कार्यवाद बनाम मतिवाद)

थ्व होलोकस्टय् नाजी पिडिततेतःचःवाहालि याइपिनिगु धलः खः।

देय्

[सम्पादन]
स्वया दिसं: List of Righteous Among the Nations by country

यहुदीतेगु डिपोर्टेसन याये मब्युगु देतः

In 1943, the Nazis asked Albanian authorities for a list of the country's Jews. They refused to comply. "Jews were then taken from the cities and hidden in the countryside," Goldfarb explained. "Non-Jewish Albanians would steal identity cards from police stations [for Jews to use]. The underground resistance even warned that anyone who turned in a Jew would be executed." ... "There were actually more Jews in the country after the war than before — thanks to the Albanian traditions of religious tolerance and hospitality." [१०]

नेता व कूटनीतिज्ञ

[सम्पादन]

धार्मिक नेतातः

[सम्पादन]

आम मनुत

[सम्पादन]

स्वयादिसं

[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापू

[सम्पादन]