हुक्केरि मण्डल

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
हुक्केरि मण्डल
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला बेलगांव जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


हुक्केरि मण्डल भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बेलगांव जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-* हुक्केरि

  • यमकनमर्डि
  • संकेश्वर

हुक्केरि[सम्पादन]

हुक्केरि सारापुर शिरहट्टि बि.कॆ शिरहट्टि कॆ.डि
बॆळवि शेलापुर नदिगुडकेतर अवरगोळ
शिरगांव मदिहळ्ळि बॆणिवाड मदमक्कनाळ
हुल्लोळि सुल्तानपूर शिरढाण झांगटिहाळ
गुडस रक्षि कॊटबागि जाबापूर
यादगुड बडकुंद्रि यरगट्टि यरनाळ
घॊडगेरि हॊसपेटॆ हॊसूर इंगळि
बस्तवाड गौडवाड बॆल्लद बागेवाडि ऎलिमुन्नोळि
कडहट्टि अंकलगुडकेतर हट्टिआलूर नॊगनिहाळ

यमकनमर्डि[सम्पादन]

यमकनमर्डि शाहाबंदर गुटगुद्दि मोदगॆ
खवनॆवाडि जिनराळ हत्तरगि यल्लापूर
करगुप्पि अलदाळ अत्तीहाळ बिद्रॆवाडि
गुमचिनमर्डि नागनूर कॆ.ऎं. नागनूर कॆ.डि. रुस्तुंपूर
पाश्छापूर जिनराळ मणगुत्ति मावनूर
हगॆदाळ शिरूर बस्सापूर अरळिकट्टि
शॆट्टिहळ्ळि सलामवाडि गुडगनट्टि बॆळ्ळंकि
कोट इस्लांपूर बिरनहॊळि दोंडगट्टि
बन्निबागि बगरनाळ रामॆवाडि दड्डि
मास्तिहॊळि चिलभांवि वंटमूरि मल्लहॊळि

संकेश्वर[सम्पादन]

संकेश्वर कोणनकेरि हडलगा बुगटॆ आलूर
बैरापुर मत्तिवडॆ शेकिनहॊसूर कोचरि
कणगला मसरगुप्पि हिट्नि कमतनूर
गोटूर सोलापुर हॆब्बाळ हंदिगूड
अम्मणगि अंकलॆ वल्लभगड चिक्कालगुड्ड
नेरलि बाड आलूर कॆ.ऎं. केस्ति
अक्किवाट नागनूर कॆ.ऎस. शिप्पूर निडसोसि
अर्जुनवाड उ.खानापूर गवनाळ कुरणि
हॊन्निहळ्ळि हंचनाळ बॊरगल्ल अमिनभांवि
करजगा राशिंग