Jump to content

हिमाचल प्रदेशया जिल्लातेगु धलः

विकिपिडिया नं

हिमाचल प्रदेशया जिल्लातेगु धलः

चिं जिल्ला सदरमुकाम जनसङ्ख्या (2001) क्षेत्रफल (km²) जनघनत्त्व(/km²) अधिकृत जाःथाय्
BI बिलासपुर बिलासपुर ३४०,७३५ १,१६७ २९२ http://hpbilaspur.gov.in/
CH चम्बा चम्बा ४६०,४९९ ६,५२८ ७१ http://hpchamba.nic.in/
HA हमीरपुर हमीरपुर ४१२,००९ १,११८ ३६९ http://hphamirpur.gov.in/
KA कांगडा धर्मशाला १,३३८,५३६ ५,७३९ २३३ http://hpkangra.nic.in/
KI किन्नौर रेकोङ्ग् प्यो ८३,९५० ६,४०१ १३ http://hpkinnaur.nic.in/
KU कुलू कुलु ३७९,८६५ ५,५०३ ६९ http://hpkullu.gov.in/
LS लाहौल-स्पीति केलोङ्ग ३३,२२४ १३,८३५ http://hplahaulspiti.gov.in
MA मण्डी मण्डी ९००९८७ ३,९५० २२८ http://hpmandi.nic.in/
SH शिमला शिमला ७२१,७४५ ५,१३१ १४१ http://hpshimla.nic.in/
SI सिरमौर नहान ४५८,३५१ २,८२५ १६२ http://hpsirmaur.gov.in/
SO सोलन सोलन ४९९,३८० १,९३६ २५८ http://hpsolan.gov.in/
UNA ऊना ऊना ४४७,९६७ १,५४० २९१ http://hpuna.nic.in/

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]


हिमाचलप्रदेशयागु जिल्लातः
काँगडा जिल्ला | हमीरपुर जिल्ला | मंडी जिल्ला | बिलासपुर जिल्ला | उना जिल्ला | चंबा जिल्ला | लाहौल व स्पीती जिल्ला | सिरमौर जिल्ला | किन्नौर जिल्ला | कुल्लू जिल्ला | सोलन जिल्ला | शिमला जिल्ला |