Jump to content

हिन्दी चिनाखँमितेगु धलः

विकिपिडिया नं

वीरगाथा काल(सन 1000 निसें 1325 तक्क)[सम्पादन]

भक्तिकाल(सन 1325 निसें 1650 तक्क)[सम्पादन]

रीतिकाल(सन 1650 निसें 1850 तक्क)[सम्पादन]


आधुनिककाल (सन 1850 निसें आतक्क)[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापूतः[सम्पादन]