हलिमिकरण

विकिपिडिया नं

हलिमिकरण छगू राजनैतिक व आर्थिक नीति ख। थ्व नीतिया मू उद्देश्य हलिमयात हे छगू इकाइ दयेका राजनैतिक, आर्थिक व मेमेगु अन्तराष्ट्रिय अन्तरक्रिया अपुइका यङ्केगु ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]